Stijgende vraag naar gelijkvloerse (huur)woningen

 

De Ronde Venen – De vraag naar gelijkvloerse (huur)woningen in de gemeente neemt de komende jaren toe. Dat blijkt uit de ‘Ruimtelijke verkenning Wonen’. Het aantal huishoudens in De Ronde Venen stijgt tot 2040 naar verwachting met 2800. Met name het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Om een aantrekkelijke woongemeente te blijven, wil de gemeente zoveel mogelijk doorstroming stimuleren. De Ronde Venen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Door de stijgende prijzen voor woningen, zowel bestaand als nieuwbouw, komen starters echter moeilijk aan de bak. Voor senioren geldt dat zij niet verhuizen omdat de gelijkvloerse woningen die zij wensen schaars zijn. Wethouder Rein Kroon (Wonen): ,,Senioren willen graag levensloopbestendige, gelijkvloerse woningen of appartementen. Daarin kunnen ze langer zelfstandig wonen. We willen deze realiseren in de buurt van voorzieningen. Bouwen in het centrum van Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude ligt hiermee voor de hand.’’

Meer doorstroming

Met het bouwen van seniorenwoningen ontstaat doorstroming op de woningmarkt. Als senioren naar een gelijkvloerse woning verhuizen, komt hun woning vrij voor jonge gezinnen of starters. Om aan de toekomstige woningbehoefte te voldoen, wil de gemeente zich gaan toespitsen op de meest kansrijke projecten, zodat er binnen afzienbare tijd zoveel mogelijk woningen komen.

De ‘Ruimtelijke verkenning Wonen’ is onder andere gebaseerd op een uitgebreide enquête onder 2.986 inwoners. Daaruit blijkt dat 60% van de senioren in onze gemeente liever een woning huurt dan een woning koopt. Starters hebben een voorkeur om een woning te kopen. De Ruimtelijke verkenning wonen is 9 juli door het college van B en W besproken en bestaat uit twee delen: Woningbehoefteonderzoek en Woonstrategie. Waar het Woonbehoefteonderzoek inzicht geeft in de woonwensen, maakt de Woonstrategie inzichtelijk hoe de gemeente de komende jaren versneld, actief en gericht kan bouwen. Dit gebeurt op basis van een woningbouwprogramma, inclusief bouwlocaties, die kwalitatief en kwantitatief aansluit op de woningbehoefte en woonwensen per dorp. Naar verwachting bespreekt de raad begin september de Ruimtelijke verkenning.