Stichting PUSH op bezoek bij formateur  

Uithoorn – De formatie voor een nieuw coalitieakkoord in Uithoorn, is in volle gang. Een van de onderwerpen op de agenda is het standpunt over Schiphol: mag Schiphol verder groeien of niet? Daarover ging een delegatie van de Stichting PUSH op 28 april in gesprek met formateur Bezuijen.

Ook al is het in onze gemeente nu rustig met vliegtuigen, dat is maar tijdelijk. De Aalsmeerbaan is tot half juli buiten gebruik vanwege groot onderhoud. Schiphol verwacht volgend jaar weer hetzelfde aantal vluchten (500.000 per jaar) af te handelen als voor Corona. In een aantal wijken was de geluidoverlast toen al onhoudbaar. Maar daar blijft het niet bij. Kortgeleden werd de Luchtvaartnota door het nieuwe kabinet definitief vastgesteld. Daarin wordt een forse groei voorzien naar 540.000 vluchten in 2030. Dat betekent dat de Aalsmeerbaan nog vaker ingezet moet worden, met nog meer geluidoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen in onze buurten tot gevolg. Dat is een scenario waartegen PUSH (Platform Uithoorn Schiphol Hinderbeperking) zich fel verzet.

Samen

In Uithoorn wordt het Schipholbeleid bepaald door alle partijen tezamen en niet alleen door de beoogde coalitiepartijen. PUSH overlegt dan ook regelmatig met de raadswerkgroep Schiphol, waarin de meeste partijen vertegenwoordigd zijn. Tijdens het gesprek met de formateur bracht PUSH namens de leden en buurtbeheerorganisaties drie belangrijke boodschappen over:

  • Genoeg is genoeg: geen groei, maar krimp!
  • Houd Schiphol aan de (oude) hinderbeperkende beloftes die nog steeds niet zijn nagekomen;
  • Zet in op verbetering van leefomgeving en woningisolatie in de zwaarst getroffen buurten; dit achterstallige onderhoud moet prioriteit krijgen.

Op de foto: van links naar rechts: Herman Bezuijen (GemeenteBelangen), Win Brouwer,  Mirella Visser en Eddy de Leeuw van Stichting PUSH