Stemmen voor Tweede Kamer in verkiezingstent

Aalsmeer – Afgelopen maandag en dinsdag mochten ouderen en mensen die in een risicogroep vallen al naar de stembus, maar voor alle andere 18-jarigen en ouder is vandaag, woensdag 17 maart, de dag dat een vakje ingekleurd mag worden voor de Tweede Kamerverkiezing.

In Aalsmeer zijn vijftien stembureaus geopend. Een aantal op een andere locatie dan gewend, zoals bijvoorbeeld bij het Raadhuis. De kiezers hoeven niet de statige trap naar het raadhuis op, maar worden geleid naar de zijkant, bij het Gezondheidscentrum. Hier wacht de verkiezingstent.

Uiteraard zijn alle stembureaus ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM, zodat er veilig gestemd kan worden. De stemhokjes en potloodjes worden de hele dag schoongehouden, er zijn looproutes aangelegd en kuchschermen geplaatst.

Met een stempas en identiteitsbewijs kan iedereen tot 21.00 uur vandaag, woensdag 17 maart, stemmen.  Uiteraard wordt aan de stemmers gevraagd zich te houden aan de coronaregels: Draag een mondkapje, ontsmet de handen, houd 1,5 meter afstand van anderen en blijf bij klachten thuis. Uw/jouw stem hoeft dan niet verloren te gaan. Het is mogelijk om iemand te machtigen die jouw/uw stem gaat uitbrengen.