Start aanleg OCAP-CO2 leiding in PrimA4a

Aalsmeer – In de Haarlemmermeer, in het glastuinbouwgebied PrimA4a tussen de Westeinderplassen en de A4, is OCAP gestart met de aanleg van een basisleiding voor de levering van aan de glastuinbouw. De aanleg is een belangrijke stap voor de verduurzaming van de glastuinbouw in de Greenport Aalsmeer. Een deel van de kassen in PrimA4a kan vanaf het voorjaar 2021 de CO2 hergebruiken, die bij Shell Pernis en bio-ethanolproducent Alco wordt afgevangen. 

Glastuinbouwbedrijven gebruiken voor hun teelten onder andere kunstlicht, warmte en CO2. WKK-installaties leveren op een efficiënte manier alle drie. Ze draaien op aardgas en leveren daarmee elektriciteit voor belichting van de gewassen. Daarbij komen warmte en CO2 vrij, die benut worden voor de groei van de planten in de kas.

De glastuinbouw wil verduurzamen en daarom minder gas gaan gebruiken. Inkoop van elektriciteit kan de rol van gas overnemen, maar een belangrijke voorwaarde is dat de CO2-voorziening dan op een andere manier geregeld is. Door CO2 bij de industriële installaties van Shell Pernis en Alco af te vangen en vervolgens naar tuinders te brengen voor hergebruik, ontstaat er een duurzame win-win. 

Gedeputeerde Ilse Zaal van de provincie Noord-Holland: “Deze CO2 leiding naar PrimA4a is een belangrijke ontwikkeling voor deze unieke locatie waar ruimte is voor glastuinbouwbedrijven. De verduurzaming en innovatie van de glastuinbouw is indrukwekkend. PrimA4a biedt bedrijven de ruimte om te ondernemen.”

Met de aanleg van deze CO2 leiding hoeven de glastuinbouwbedrijven hun ketels of warmtekrachtinstallaties minder te stoken. Vooral in het voorjaar en de zomer levert dit een flinke besparing op. Dit betekent concreet dat tuinders minder CO2 gaan uitstoten. Het levert een unieke winst op voor zowel het milieu als voor de glastuinbouw, en stelt de glastuinbouw in staat om de komende jaren de stap naar duurzame energie te gaan zetten.

Richard Hartensveld is directeur van Schenkeveld. De tomatenkweker heeft een nieuwe kas van 22 hectare gerealiseerd in PrimA4a. “Voor de groei van tomaten is CO2 essentieel. Onze locaties in Westland en Midden-Delfland maken al jaren gebruik van CO2 van OCAP en voor verdere verduurzaming van Schenkeveld Schiphol is OCAP ook een hele goede aanwinst.” 

Dave Vlaming, gebiedscoördinator bij Greenport Aalsmeer, is trots dat de aanleg van het CO2-net in PrimA4a van start gaat. “Diverse partijen zijn hierover jaren met elkaar in gesprek geweest en nu gaat eindelijk de schop de grond in. Dit CO2-net is een hele belangrijke randvoorwaarde voor de verduurzaming van PrimA4a. Komende jaren wil ik graag samen met de ondernemers in PrimA4a aan de slag om het gebied toekomstbestendig en duurzaam te maken.” 

De volgende fase is om de transportleiding in 2021 door te trekken onder de Westeinderplassen door naar het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart, om van daaruit een compleet nieuw distributienet door het gebied heen aan te leggen. Een mogelijke volgende uitbreiding in 2022 is in de richting van glastuinbouwgebied Nieuw Amstel (Nieuwveen). Na realisatie hiervan zijn de belangrijkste glastuinbouwgebieden met de meeste CO2-behoefte in de Greenport Aalsmeer voorzien van externe CO2

Volgens Jacob Limbeek, directeur van OCAP, onderstreept deze uitbreiding de grote behoefte en de sterke wil in de tuinbouwsector om verder te verduurzamen. “Dankzij de actieve medewerking van onder meer de verschillende regionale overheden kunnen we dit project nu realiseren. Het is nu te hopen dat de betrokken ministeries de maatregelen kunnen en willen nemen om ook in de toekomst meer tuinbouwgebieden op het leidingnetwerk aan te sluiten. De tuinbouwsector wil graag en de – mogelijke – leveranciers van CO2 willen graag. Maar er zal aanvullend beleid van de overheid nodig zijn om dit ook mogelijk te maken. En met alle plannen om CO2 onder de grond op te slaan, begint de tijd te dringen.”