Sportakkoord van Aalsmeer is gereed

Aalsmeer – Sport voor iedereen, van jongs af aan goed bewegen en een positieve sportcultuur. Zomaar een greep uit de doelen die gesteld zijn in het sportakkoord van Aalsmeer. Het akkoord is een reeks afspraken tussen verenigingen, sport- en beweeg-aanbieders en maatschappelijke instellingen en is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord.

Professionals en vrijwilligers

Wethouder sport Bart Kabout zegt warm te lopen voor het sportakkoord. “Met dit sportakkoord zetten wij in op toegankelijkheid voor iedereen, goede infrastructuur, ontwikkeling van motorische vaardigheden, een positieve cultuur en vitale aanbieders met voldoende professionals en vrijwilligers”, zegt Kabout. “Deze uitgangspunten van het sportakkoord leiden naar mijn mening tot positieve ontwikkelingen die gaan reiken tot ver buiten de lijnen van de sportvelden. Instellingen en bedrijven kunnen hieraan bijdragen, maar zullen er ook van kunnen profiteren.”

Sportformateur

Voor het opstellen van het sportakkoord is de expertise van sportformateur Wouter de Groot van adviesbureau BMC ingeroepen. Hij is de afgelopen maanden om tafel gegaan met alle partijen die bij de sport een rol kunnen spelen. “We werden door corona wat op de proef gesteld voor wat betreft logistiek, maar ook online heb ik veel enthousiasme bij alle betrokkenen ervaren”, zegt De Groot. “Er wordt zelfs zo goed doorgepakt dat sommige actiepunten in dit akkoord al in uitvoering zijn.” 

Ook Marten van Maastrigt van ESA (onder andere beheerder van sportaccommodaties in Aalsmeer en Kudelstaart) was nauw betrokken bij de totstandkoming van dit akkoord. Hij is enthousiast: “Bewegen en sporten zijn samen met gezonde voeding de basis voor een gezonde leefstijl. Met dit lokale  sportakkoord van Aalsmeer zijn er extra middelen en mogelijkheden om initiatieven te helpen van start te gaan. Dus grijp  die kans en maak een mooi projectplan, samen met de partner of partners waarmee je het wilt gaan uitvoeren.”

Inspirerend en uitdagend

De Rijksoverheid heeft gemeenten gevraagd een eigen lokaal sportakkoord op te stellen dat mensen en organisaties verbindt en aanzet tot samenwerking en uitvoering. Dit als uitvloeisel van het in 2018 opgestelde Nationale Sportakkoord. Het moet inspireren, prikkelen, uitdagen en aansluiten bij lokale ambities. 

“Dat is ons gelukt“, vindt De Groot. “We hebben nu al tien concrete acties geformuleerd, maar iedereen wordt van harte uitgenodigd om nieuwe initiatieven te bedenken. Er is extra budget beschikbaar gesteld door de rijksoverheid, dus laten we daar vooral gebruik van maken.” 

Voorwaarden 

Het sportakkoord en de voorwaarden voor aanvragen zijn te vinden via de websites van de gemeente Aalsmeer (www.aalsmeer.nl) en van zwembad De Waterlelie (www.dewaterlelieaalsmeer.nl).