Schoonmaakacties in Aalsmeer: Dank!

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 24 maart was het de landelijke schoonmaakdag en ook in Aalsmeer werd hier volop aandacht aan besteed. De SPIE ging met vele vrijwilligers het water van de Westeinderplassen op om watersporters een schoon seizoen aan te kunnen bieden. Met volle pramen, bokken en andere boten arriveerden de schoonmakers rond elf uur bij de Kolenhaven om het gevonden afval af te geven aan De Meerlanden.

Er was weer veel, heel veel afval verzameld. Onbegrijpelijk eigenlijk hoe laconiek mensen zijn. De mooie Westeinder verdient meer respect! Oude emmers, een afgeschreven bootje, kapotte stoelen en roestige, niet meer bruikbare objecten waren onder andere het resultaat van een paar uurtjes schoon maken. De vuilniswagens konden na de innamen vol vertrekken naar de Meerlanden.

Ook op het land werden in de gemeente grijpers en vuilniszakken ter hand genomen om bermen en plantsoenen te ontdoen van blikjes, plastic en opvallend veel sigarettenpeuken. De schoonmaakactie op het land was een initiatief van Garby Aalsmeer, maar ook individueel werd gehoor gegeven aan de landelijke oproep om de eigen omgeving te verschonen. Zo ging op de Hornweg, bij de karretjesoversteek, een ouder paar aan de slag om afval te verzamelen. Een plek waar altijd wel rotzooi ligt, maar nu niet meer. Vuilniszakken vol heeft het paar verzameld. Respect voor dit stel en natuurlijk voor alle andere schoonmakers.

Veel dank aan allen die Aalsmeer weer een stukje schoner hebben gemaakt! Een geweldig initiatief wat eigenlijk toch overbodig zou moeten zijn. Denk na! Gooi plastic flesjes, blikjes, kauwgom, sigaretten en ander afval niet zo maar weg, maar deponeer het ‘gewoon’ in de afvalbakken. Kleine moeite, groot gebaar voor de leefbaarheid in Aalsmeer!

Foto: www.kicksfotos.nl. Schoonmaakactie SPIE op de Westeinderplassen.