Scheepswerf Van Dam wordt gesloopt

Aalsmeer – De oude scheepswerf van Van Dam aan de Helling wordt momenteel gesloopt. Het voornemen is om op deze locatie zes appartementen te bouwen, maar vooralsnog is hier geen groen licht voor gegeven. De gemeente kan zich vinden in de herontwikkeling, echter volgens het ministerie ligt het bouwplan binnen zone vier van het beperkingengebied van Schiphol en zijn geen nieuwe woningen toegestaan. “Een toename van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen dient te worden voorkomen, gelet op de hoge geluidbelasting”, zo staat geschreven in de brief van de inspecteur leefomgeving aan de gemeente begin februari dit jaar. Op grond hiervan en het feit dat de gemeente in de aanvraag gesproken heeft over een ‘open gat’, waar geen sprake van is/was, is de verklaring van geen bezwaar geweigerd. In uitzonderingsgevallen kan van het verbod voor nieuwbouw afgeweken worden, maar de inspecteur gaf in zijn schrijven aan geen zwaarwegende argumenten en bijzondere omstandigheden te zien om de aanvraag te honoreren. Het ‘open gat’ zijn de nieuwe eigenaren van de scheepswerf nu aan het creëren. Het slopen van de ruimten betekent overigens niet dat er overeenstemming is bereikt. “Er is veel en goed overleg”, zo laat mede-eigenaar Zonjee in een reactie weten, maar definitief is een en ander nog niet. Er is besloten om tot sloop over te gaan vanwege vandalisme. In het gebouw is glas stuk gegooid en onder andere zijn brandblussers leeg gespoten. Op een brandje in het lege gebouw zit uiteraard niemand te wachten. Met oud en nieuw in aantocht geen vreemde gedachte van de nieuwe eigenaren. “Het maakte ons nerveus. In goed overleg hebben we daarom besloten tot slopen over te gaan. Een jachtwerf wordt het toch nooit meer. We durven dit aan”, aldus Zonjee, die tot slot laat weten dat als alles in kannen en kruiken is de nieuwbouw heel mooi wordt.