Samenwerken aan veilig ondernemersklimaat

Amstelland – Alle partners van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) hebben woensdag 30 januari onder voorzitterschap van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam het convenant 2019-2022 ondertekend. Door middel van dit vernieuwde convenant committeren betrokken partijen zich aan het platform en werken zij samen aan een veiliger ondernemersklimaat in de regio Amsterdam en Amstelland. 

Burgemeesters en wethouders van de gemeenten uit de regio Amsterdam en Amstelland, vertegenwoordigers van ondernemers- en brancheverenigingen, Politie Eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie kwamen hiervoor bijeen.

Er is getekend voor een vervolg op de samenwerking op het gebied van veiligheid voor ondernemers in Amsterdam en Amstelland.

Het PVO wil de komende jaren resultaten bereiken in veiligheidsproblematiek die ondernemers raakt, zoals ondermijning, overvallen, winkeldiefstal en cybercrime.