“Samen bouwen aan een groen en leefbaar Aalsmeer”

Aalsmeer – Voor het eerst presenteren PvdA en GroenLinks in Aalsmeer gezamenlijk hun algemene beschouwingen bij de Kadernota 2025. Deze nieuwe samenwerking is goed bevallen en beide partijen hebben met plezier samengewerkt.

Wat willen PvdA en GL voor Aalsmeer:

Wonen: PvdA en GroenLinks willen moed tonen en met een concreet plan komen voor 500 extra appartementen. Leegstaande bedrijfspanden kunnen worden ingezet voor tijdelijke woonvoorzieningen om het woningtekort aan te pakken. De partijen streven naar actieve handhaving van de leegstandsverordening en willen initiatieven zoals bewonersprojecten voor tijdelijke huisvesting serieus nemen en ondersteunen. Dit biedt innovatieve oplossingen voor het woningtekort en kan snel worden gerealiseerd.

Duurzaamheid: Ze willen een gezonde leefomgeving met veel meer groen en ondersteunen een ambitieus, realistisch en financieel toegankelijk energietransitiebeleid. PvdA en GroenLinks benadrukken dat groenvoorziening een prioriteit moet zijn in alle nieuwe bouw- en renovatieprojecten, zeker in bestaande woonwijken. Dit betekent investeren in parken, tuinen en groene ruimtes die de levenskwaliteit van inwoners verhogen.

Zorg: PvdA en GroenLinks willen een zorgsysteem dat bijdraagt aan het welzijn van alle inwoners, met nadruk op preventie en kwalitatieve zorg. Ze stellen de oprichting van een commissie zorg voor om beter grip en controle te krijgen op de zorguitgaven en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Ook willen ze de toegang tot zorg en ondersteuning verbeteren met een eenvoudig boekje voor Aalsmeerders, waarin gemeentelijke hulp wordt uitgelegd, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid.

Schiphol: De overlast van Schiphol is een groot probleem voor Aalsmeer. Beide partijen willen dit probleem serieus aanpakken en hebben vertrouwen in de aanpak van de commissie luchtvaartzaken. Ze benadrukken de noodzaak van maatregelen om de geluidsoverlast, luchtvervuiling en verkeersdrukte die door de groei van Schiphol veroorzaakt worden, te verminderen.

Toekomstgericht

PvdA en GroenLinks streven naar een duurzame en inclusieve gemeente. Ze nodigen inwoners, de raad en het college uit om in de komende maanden met hen in gesprek te gaan over deze onderwerpen, zodat ze kunnen worden verwerkt in de begroting voor november. De beide fracties zijn blij met de reactie van de VVD, Absoluut Aalsmeer, D66 en Flora Aalsmeer op hun idee. “Samen bouwen we aan een groen, leefbaar en toekomstgericht Aalsmeer.”