Rustig verloop eerste verkiezingsdebat

Aalsmeer – Onder leiding van verslaggever en gespreksleider Peter Maarsen is donderdag 8 maart het eerste verkiezingsdebat in een serie van drie gehouden. In de veilingzaal van The Beach werden de zeven lijsttrekkers ‘aan de tand gevoeld’ over wonen, economie en participatie. Luchthaven Schiphol kwam aan de orde, evenals integratie en huisvesting van arbeidsmigranten en gesproken is over toerisme en watersport.

De avond had een vrij rustig verloop. Het was de eerste kennismaking voor de aanwezigen met de lijsttrekkers en de speerpunten van hun partijen. En misschien was het eerste ‘optreden’ in de strijd om de zetels er ook debet aan dat het vuur er niet van af spatte. Bovendien hebben de zeven fracties een groot aantal zelfde onderwerpen waar zij zich de komende vier jaar voor willen inzetten. Allen willen een stevig geluid richting luchthaven Schiphol, voldoende betaalbare woningen voor jongeren en ouderen, meer aandacht voor groen in de wijken en duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gezet.

Evenementen en eigen identiteit

Natuurlijk hebben CDA, VVD, HAC, D66, Absoluut Aalsmeer, PvdA en GroenLinks ook elk hun eigen standpunten en inzichten over hoe Aalsmeer de komende vier jaar bestuurd zou moeten gaan worden. Het CDA bijvoorbeeld wil onder andere betere busverbindingen van en naar Kudelstaart, de VVD pleit voor meer ruimte voor ‘lokale’ evenementen, HAC gaat zich sterk maken voor een Havo/Vwo-vestiging in de gemeente, heeft D66 burgerparticipatie hoog in het vaandel staan, is het behoud van de eigen identiteit voor Absoluut Aalsmeer van groot belang, maakt de PvdA zich hard voor gelijke kansen voor iedereen en zijn de principes van GroenLinks duurzaamheid en circulaire economie.

Nog twee debatten

De belangstelling van ‘onafhankelijke’ inwoners was overigens niet heel groot, terwijl de lokale politiek toch veel aandacht zou moeten krijgen. Het zijn deze dames en heren die (in eigen vrije tijd, naast een reguliere baan) uw/jouw stem willen laten horen in de gemeenteraad! Aanstaande woensdag 14 maart is het tweede debat, opnieuw onder leiding van Peter Maarsen, en met de mogelijkheid voor inwoners om vragen te stellen. Het debat is in Place2Bieb in Kudelstaart en hoofdthema’s zijn dit keer: sociaal domein, sport, kunst en cultuur en leefomgeving. Op maandag 19 maart vindt het laatste verkiezingsdebat in het gemeentehuis plaats en dan staan de centrumvisie, lokale lasten, bestuur en dienstverlening centraal. Beide avonden beginnen om 20.00 uur. Nog geen keuze gemaakt, nog geen idee voor welke partij uiteindelijk het vakje rood gekleurd wordt? Dan zeker gaan kennismaken, luisteren en vragen stellen!

Foto: www.kicksfotos.nl