Royal FloraHolland: Kleiner verlies over 2020 dan verwacht

Aalsmeer – Inmiddels is bekend dat Royal FloraHolland een verlies schrijft over 2020. Dit verlies is veel kleiner dan in de beginperiode van de coronacrisis werd gevreesd. Naar verwachting komt het financieel resultaat voor bijzondere baten en lasten uit op -5 tot -10 miljoen euro. De controle van de jaarcijfers over 2020 is nog niet helemaal afgerond. Vanwege het unieke karakter van afgelopen coronajaar, komt Royal FloraHolland nu al met een voorlopig bericht.

David van Mechelen, CFO van Royal FloraHolland: “Met de immense doordraai in maart van vorig jaar en de daaropvolgende enorme omzetdaling, kunnen we leven met dit resultaat. De omvang van de aanvoer, die vorig jaar lager was, is van grote invloed op onze inkomsten. Er zijn diverse factoren die maakten dat een verlies van vele tientallen miljoenen is afgewend. Bijvoorbeeld het opengaan van de grenzen van goederentransport en het ondernemerschap binnen onze sector. Ook het Noodfonds bracht rust en continuïteit en heeft eraan bijgedragen dat kwekers bleven produceren. De markt heeft zich zodoende snel hersteld. Daarnaast heeft RFH binnen haar eigen organisatie stevige extra kostenbesparingen weten te realiseren, terwijl we wel zijn blijven investeren in strategische programma’s.” 

De tweede helft van het jaar lagen de volumes nog wel op een iets lager niveau dan het jaar ervoor, maar de prijsvorming was zeer gunstig. Royal FloraHolland kwam op grond van de resultaatsontwikkeling uiteindelijk zelf niet in aanmerking voor de NOW-regeling(en) en het Sierteelt Noodfonds. Zodra de cijfers definitief zijn, worden deze bekend gemaakt.

Door een statutenwijziging in 2015 worden verliezen niet meer omgeslagen over de leden, maar komen ze ten laste van de algemene reserve van RFH.

Bron en foto: Royal FloraHolland