Rondeveense apotheken zijn dementievriendelijk

De Ronde VenenMedewerkers van apotheken hebben dagelijks te maken met patiënten met dementie. Om het gedrag te kunnen herkennen en begrip te tonen hebben alle medewerkers de training ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd. Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde het certificaat Dementievriendelijke organisatie aan apotheker Yvonne Jordan.

Major Apotheken is een samenwerkingsverband tussen Apotheek De Ronde Venen, Apotheek Mijdrecht, Apotheek Care en de Apotheek filialen in Wilnis en Vinkeveen. De apotheken zijn gelegen in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. Ook zijn er vier medicijn afhaalautomaten en een bezorgservice. Er werken 45 mensen. Zij hebben recent allemaal de trainingen ‘GOED omgaan met dementie’ gevolgd.

Herkenning en begrip

Apotheker Yvonne Jordan: “Ons personeel heeft dagelijks te maken met patiënten, aan de apotheekbalie, telefoon en bij het bezorgen aan huis. Het herkennen van gedrag bij dementie en tegelijk begrip hiervoor tonen en weten hoe je ermee om kunt gaan en waar je nog meer op kunt letten, is een belangrijke drijfveer geweest de cursus dementie te volgen.”

Goed omgaan met medicijnen

De aandacht voor mensen met dementie beperkt zich voor de apotheken niet alleen tot het contact. Ook het goed omgaan met medicijnen is een belangrijk aandachtspunt. Voor mensen met dementie is het lastig om medicijnen op de juiste momenten in te nemen en na te bestellen. Met diensten als thuisbezorging, de automatische herhaalservice en medicijnrollen kan de apotheek dit wat makkelijker maken. Bovendien kan bij thuisbezorging van medicijnen bepaald gedrag opvallen, zoals angstigheid of het opeens niet meer openen van de deur bij aanbellen.

Rol richting naasten en zorgverleners

Wethouder Alberta Schuurs is zich bewust van de belangrijke rol die de apotheken kunnen vervullen en enthousiast over de inzet van de medewerkers bij de trainingen. “Door in de apotheek alert te zijn op het herkennen van gedrag bij (beginnende) dementie kunnen zij niet alleen op de juiste manier communiceren, maar ook bijdragen aan herkenning en bewustwording bij naasten en zo nodig actie ondernemen richting andere zorgverleners.”