Raad unaniem voor herontwikkeling Schanskerk

Uithoorn – De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de herontwikkelingsplannen voor de Schanskerk en de pastorie. Alle politieke partijen waren blij met de bereikte overeenkomst met de ontwikkelaar en het bisdom. Donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering blikten alle sprekers even terug op de bewogen geschiedenis van de Sint-Jan de Doper.

Benno van Dam (DUS!) noemt de Schanskerk beeldbepalend voor het dorpsgezicht. “Het geeft Uithoorn een eigen identiteit.” Zijn partij is kritisch over de kosten van 1,3 miljoen, maar heeft het wel voor de ontwikkelingen over. Van Dam ziet graag dat de kruizen die in 2012 zijn weggehaald vanwege de veiligheid, weer teruggeplaatst worden en hij hoopt dat de kerk nog een keer opengesteld kan worden voor publiek voordat de werkzaamheden van start gaan.

Wethouder Jan Hazen reageert daarop dat ze hun best gaan doen de torens in oude glorie te herstellen, maar hij kan geen garanties geven. Ook het openstellen van de kerk voor bijvoorbeeld oud-parochianen kan alleen als dat verantwoord is. Verder stelt Van Dam voor om een boek te laten maken met foto’s van de hele geschiedenis van de kerk. Pieter Heiliegers, portefeuillehouder Kunst, vindt dat een goed idee, maar ziet dat niet als primaire taak van de gemeente. Hij hoopt dat andere partijen dit initiatief oppakken.

Problemen

Toch wil Van Dam de dag niet prijzen voordat het avond is, want al eerder werd een koopovereenkomst opgezegd. Hij wijst op mogelijke problemen met de fundering en bezwaren van omwonenden. Ook Jeroen Albers (GU) wijst op een oud document dat de mogelijke woningbouw in de weg zou kunnen staan. Daarin wordt een aantal bedingen genoemd zoals dat er geen horeca mocht komen in de buurt van de kerk en parkeerplekken die in stand moesten blijven. Wethouder Hazen legt uit dat het document waarnaar Albers verwijst door een notaris is aangepast en dat de beperkende voorwaarden zijn geschrapt. De heer Verhoef is geen belangenbehartiger meer en de parochie zal geen juridische stappen nemen tegen de gemeente.  

Martine Cranendonk is blij dat dit troosteloze deel van het centrum nu in ere hersteld kan worden. Veiligheid en wonen zijn speerpunten voor de VVD. De partij is dan ook blij dat de netten om de kerk kunnen worden weggehaald en dat er woningen beschikbaar gaan komen. De verwachting is echter niet dat er op korte termijn gebouwd gaat worden. Er moeten nog veel voorbereidingen getroffen worden en een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden, maar de wethouder hoopt wel dat de ontwikkelingen nog binnen zijn collegetermijn afgerond zullen zijn.