Provincie investeert in Westeinderscheg

Aalsmeer – De provincie Noord-Holland investeert 10,3 miljoen euro in haar landschap. Het geld gaat onder andere naar de Stelling van Amsterdam en een nieuw te ontwikkelen groene strook – de Westeinderscheg – tussen Amsterdam en Aalsmeer.

Het is één van de beloftes uit het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten. De afgelopen tijd is uitgezocht welke gebieden binnen afzienbare tijd verbeterd en versterkt kunnen worden. Daarbij is ook expliciet gekeken naar meer mogelijkheden voor recreatie.

Recreatie en natuur

Gedeputeerde Esther Rommel: “Met deze grote bedragen kunnen we echt wat betekenen voor ons landschap. Ik ben met name onder de indruk van de mogelijkheden van de Westeinderscheg. De druk op het groen in de metropoolregio Amsterdam blijft onverminderd groot. Door dit gebied onder het Amsterdamse Bos in te richten voor recreatie en natuur, krijgen inwoners een nieuwe mogelijkheid om de rust op te zoeken. Daarom reserveren we hier ruim 2 miljoen euro voor.”

Stelling van Amsterdam

De liniedijken van de Stelling van Amsterdam, de verdedigingslinie rondom Amsterdam en aangelegd tussen 1880 en 1914, zijn aangemerkt voor een opknapbeurt. Liniedijken zijn speciaal aangelegde dijken om inundatiewater tegen te houden en wapens achter op te stellen. Ook recreatieve en educatieve mogelijkheden worden meegenomen. Hiervoor reserveert de provincie 2 miljoen euro.

De komende maanden werkt de provincie de plannen voor deze gebieden verder uit met de betrokken gemeenten en organisaties. Voor de liniedijken van de Stelling van Amsterdam komt in het voorjaar een uitvoeringsprogramma.