Provincie investeert in verkeerseducatie

Regio – De provincie Noord-Holland richt zich naast verkeersveiligheid op en rondom wegen ook op kennis en bewustwording van jonge verkeersdeelnemers.  Daarom stelt de provincie in 2019 ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie aan jongeren op de weg. De provincie wil met originele en educatieve communicatie de veiligheid voor jongeren in het verkeer verbeteren. 

Projecten die voor subsidie in aanmerking willen komen, dienen de nadruk te leggen op het aanleren van veilig verkeersgedrag, bewustzijn en verkeersinzicht. 

Omgaan met afleiding door gebruik van de mobiele telefoon krijgt ook in 2019 extra aandacht. Afleiding, zo blijkt uit landelijk onderzoek heeft negatieve effecten op het gedrag in het verkeer heeft, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.  

Subsidie aanvragen

Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen tot en met donderdag 18 februari subsidie aanvragen voor projecten tussen de 5.000 en 75.000 euro. In voorgaande jaren is de subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en praktische verkeerslessen tot aan een fietscheck en oefenen met de gevolgen van het gebruik van social media onderweg. Op de verkeerseductiepagina zijn alle projecten te zien die afgelopen jaren mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie Noord-Holland. De subsidieregeling voor verkeerseducatie heet ‘gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid’ en is te vinden in het subsidieloket, zie www.noord-holland.nl.