Politie op bezoek bij OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Vrijdag 30 oktober en donderdag 5 november is de politie op bezoek geweest in groep 7 en 8 van OBS Kudelstaart. Er kwamen twee politieagenten en een ex-gedetineerde in de klas. De agenten kwamen met de groep praten over normen, waarden, fatsoen en keuzes. En dat iedere keuze die je maakt gevolgen kan hebben voor later.

De leerlingen weten nu dat je op je 12e al een strafblad kunt krijgen, als je een strafbaar feit pleegt. Dat deze 30 jaar geldig blijft en dat er dan 5 jaar lang geen Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd kan worden. Met als gevolg dat ze dan geen baan kunnen krijgen, misschien geen opleiding kunnen volgen of een huis kunnen huren/kopen.

De kinderen konden daarna hun vragen stellen aan de ex- gedetineerde. Na de kleine pauze ging het programma verder en is er met de jongens en meiden gesproken over pesten en de gevolgen van pesten. Kinderen deelden hierin ook hun eigen ervaringen, wat soms zorgde voor veel emoties. Er werd met veel respect naar elkaar geluisterd en er werd getroost.

Ook online gedrag op sociale media is aan de orde gekomen. Wat kan er gebeuren met je gegevens en beeldmateriaal als je dat op een openbaar profiel zet? Het was een heel indrukwekkend en leerzaam bezoek.