Platform C krijgt subsidie voor cultuureducatie

Aalsmeer – Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie wijst Platform C voor 2021-2024 een subsidie van 460.000 euro toe. Het geld krijgt het Fonds om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Amstelland uit te voeren. Dit programma heeft als doel om kinderen op de basisschool culturele vaardigheden mee te geven om binnen en buiten school in te zetten. 

Het wil deze onmisbare bagage aan álle kinderen meegeven, ongeacht leefomgeving of afkomst. De subsidie zorgt ervoor dat cultuureducatie in de regio Amstelland op niveau kan blijven en verder kan worden uitgebouwd.

Hoogwaardig en duurzaam

Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma CmK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De subsidie – een vervolg op twee eerdere vierjarige periodes – is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert. De aanvrager van de subsidie is altijd een culturele instelling die door provincie of gemeente wordt voorgedragen. Deze instelling is ook het aanspreekpunt en uitvoerder van het lokale programma. 

Platform C is dat voor de regio Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. Directeur Platform C, Madeleine Heijligers: “We zijn blij dat we dankzij deze subsidie verder kunnen werken aan een kwalitatief hoog cultuuraanbod voor scholen. Het achterliggend idee is ook om, door de samenwerking tussen ons, de gemeente, scholen en het culturele veld, de cultuureducatie in deze regio op een hoger plan te brengen en voor de toekomst te borgen.”

Foto’s: Alina Krasieva

Gemeente betaalt mee

Het Fonds Cultuurparticipatie verstrekt de subsidie op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag bijlegt. De gemeente Aalsmeer subsidieert tot en met 2024 jaarlijks ruim 25.000 euro. 

Wethouder Cultuur Wilma Alink: “Wij investeren in cultuureducatie omdat dit van groot belang is. En niet alleen voor de algemene ontwikkeling van alle kinderen. Maar bijvoorbeeld ook voor de zelfontdekking van kinderen, die misschien wat minder sterk zijn in de standaard vakken, maar hier hun talent mee kunnen ontdekken. Als gemeente zijn we dan ook heel blij met de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en kijken we uit naar het toekomstige cultuuraanbod voor onze scholen.”

Partners

Het projectplan CmK is tot stand gekomen met input van de vier betrokken gemeentes en van vertegenwoordigers van scholen en culturele instellingen uit de regio Amstelland. De komende vier jaar wordt er door alle partijen gewerkt aan de gezamenlijke ambities.