Plaspop

PlasPop 2019: Eerste nieuwsflits

Aalsmeer – Zoals reeds geschreven zijn de Dippers voor de negende editie van PlasPop op 29 juni op zoek naar muzikale en theatrale talenten. Inmiddels hebben zich na de vorige oproep zeven nieuwe kandidaten aangemeld. Tezamen met een aantal aanmeldingen van 2018, die toen helaas niet gehonoreerd konden worden, komt de organisatie, De Dippers, op een bestand van 14 potentiële kandidaten voor 5 locaties.

Toch vragen De Dippers om nog te reageren voor deelname, vooral indien u zich geschikt acht om de slotact van het evenement gestalte te kunnen geven! Of indien u iets kunt wat anderen niet kunnen op ‘muzikaal’ gebied.

Verder is het van belang te beseffen dat er voor het meedoen aan dit evenement geen financiële tegemoetkoming geldt. Er wordt opgetreden voor de eer en de harde worst!

Uiterste inschrijvingsdatum is 5 februari. Aanmelden kan via plaspop@live.nl onder vermelding van: Plaspop 2019. Graag repertoire, oefenavond, oefenlocatie, mailadres en/of telefoonnummer vermelden.

De eerste gesprekken en bezoekjes zullen binnenkort gaan plaatsvinden. Reageer dus snel! Meldt uw/jouw act dus zonder schroom aan en beleef die Plaspopdroom!