Wat vinden inwoners van Aalsmeer?

Aalsmeer – De gemeente vindt het belangrijk dat u prettig woont, leeft en recreëert in Aalsmeer en wil daarom graag van de inwoners horen hoe zij de gemeente ervaren, wat zij goed vinden en of er zaken zijn die beter kunnen. Daarom wordt voor de derde keer een gemeentepeiling gehouden: een groot onderzoek onder Aalsmeerders van 18 jaar en ouder. Wellicht krijgt u een verzoek om de enquête in te vullen.

In de enquête kunt u zich uitspreken over allerlei onderwerpen, zoals veiligheid, uw  woonomgeving, sport, cultuur, afval en verkeer. Feitelijkheden worden gevraagd, zoals bezoek aan voorzieningen of lidmaatschap, maar ook waarderingen (rapportcijfers), suggesties en toelichtingen. Zo’n 5.000 inwoners zijn aangeschreven om een (digitale) enquête in te vullen.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De gemeente laat de gegevens verwerken en analyseren. De uitkomsten worden gerapporteerd aan het gemeentebestuur. Vervolgens zullen de geënquêteerden maar ook alle andere inwoners op hoofdlijnen geïnformeerd worden. Deelnemers aan deze derde gemeentepeiling worden op voorhand bedankt voor hun tijd. Uw/jouw inbreng helpt de gemeente beter op wensen van inwoners in te spelen.