Opening Taalpunt in bibliotheek

Aalsmeer – Op dinsdag 15 december om vier uur in de middag wordt het Taalpunt Aalsmeer geopend in de bibliotheek in de Marktstraat. De officiële handeling wordt verricht door wethouder Gertjan van der Hoeven van onderwijs. In Nederland heeft één op de negen mensen moeite met lezen, schrijven en spreken. Twaalf procent van de beroepsbevolking is laaggeletterd. Aalsmeer heeft circa 1.800 inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. In  het Taalpunt komen vraag en hulp bij elkaar. Het Taalpunt Aalsmeer is onderdeel van het Taalhuis Amstelland. In het Taalpunt kan iedereen terecht voor advies en informatie over het taalaanbod in de buurt. En over programma’s op de computer waarmee inwoners zelf aan de slag kunnen. Cursisten en taalvrijwilligers kunnen het Taalpunt ook gebruiken als ontmoetingsplek om samen te oefenen. Tijdens de officiële opening, waar iedere belangstellende welkom is, wordt uitleg gegeven over het Taalpunt: Hoe werkt het en wat is er te vinden.