Leesactie Hart4onderwijs voor kinderen in Nepal

Aalsmeer – De lockdown in Nepal verandert levens van kinderen door schoolsluiting in armoede en kinderarbeid. Er is al maanden een totale lockdown en de scholen zijn gesloten. De kinderen kunnen niet naar school en onderwijs op afstand, zoals we dat in Nederland kennen, is niet mogelijk. Kinderen volgen geen onderwijs en lopen een grote achterstand in ontwikkeling op. Een ernstig gevolg hiervan is een verhoogde kans op kinderarbeid en kindhuwelijken. De stichting Hart4onderwijs Nepal zet zich al jaren in om kansarme kinderen in Nepal een kans op een beter toekomst te bieden. De hulp in de vorm van kleding, schoeisel en schoolmaterialen is een belangrijke basis om kansarme, Nepalese kinderen de mogelijkheid te bieden naar school te kunnen gaan. Het vermindert schooluitval, armoede en misbruik van kinderen. 

Boeken voor Nepal

Met ondersteuning van enkele sponsoren was de stichting reeds voor de uitbraak van het virus gestart met een nieuw project: het opzetten van een mobiele bibliotheek. Dit project richt zich op het plaatsen van een kast met dertig tot vijftig lees- en leerboeken afgestemd op leerjaar en ontwikkelingsniveau van kinderen. Het uiteindelijke doel is om op vijf scholen in een afgelegen gebied zo’n kast met boeken te plaatsen. Deze boekencollecties zullen na bepaalde tijd rouleren tussen de scholen waardoor er een zogenaamde mobiele bibliotheek ontstaat.

Voor de realisatie van dit project werkt de stichting al enige tijd samen met Udit Bhatta. Hij is directeur van de Vajra Academy in Kathmandu en nauw betrokken bij dit leesproject. Zo heeft hij al een boekenlijst van Engelse en Nepalese leesboeken samengesteld. Als bestuurslid van de stichting was Mark van Leeuwen uit Aalsmeer persoonlijk ook nauw betrokken bij het realiseren van dit project. Nu de kinderen door de lockdown niet naar school kunnen wil de stichting op korte termijn proberen de mobiele bibliotheken te realiseren. Juist nu is het volgen van onderwijs nog belangrijker dan voorheen! Kinderen kunnen dan in elk geval naar school om boeken te lenen en in een één op één situatie of kleine groepjes op afstand lessen volgen.

Geld nodig

Voor het realiseren van het leesproject is geld nodig voor de aanschaf van boeken. Lezen is een essentiële vaardigheid binnen het onderwijs waarvoor nu eenmaal voldoende leesboekjes op het niveau van de kinderen onontbeerlijk zijn. Stichting Hart4onderwijsNepal wil daarom deze winter nog lokale, mobiele bibliotheken realiseren op scholen in afgelegen gebieden, zoals in Dhading, Lalitpur en Bara. 

Wilt u meehelpen? Neem dan contact op met bestuurslid Mark van Leeuwen via 06-21460139. Rechtstreeks doneren of meer informatie? Kijk dan op de website www.hart4onderwijsNepal.nl