Onderscheiding voor brandweerman Van Soest

De Ronde Venen – Teus van Soest, al bijna 40 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Wilnis, heeft zaterdag 28 september 2019 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij kreeg het lintje voor zijn inzet bij de brandweer in Wilnis. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje werd tijdens de jaarlijkse familiedag in de Wilnisse kazerne bij hem opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.

In het brandweerwerk was de geboren en getogen Wilnisser een rustige en behoedzame chauffeur die op momenten van spanning en stress altijd zorgde voor een veilige rit naar het incident. Ook was hij een technische vraagbaak en probleemoplosser als het improvisatievermogen van de brandweer op de proef werd gesteld.

Twee jaar geleden heeft Teus vanwege zijn leeftijd te kennen gegeven te willen stoppen bij de brandweer. Op verzoek van de postcommandant heeft hij dit uitgesteld omdat er op dat moment onvoldoende gediplomeerde chauffeurs in het korps waren om de brandweerzorg in Wilnis te kunnen garanderen. Deze oplossingsgerichte houding is tekenend voor Teus van Soest.