Ook tijdelijke rotonde bij kruising Van Cleeffkade

Aalsmeer – De Stationweg en de Stommeerweg zijn eigenlijk overbelast en dagelijks staan er, tijdens spitstijden, lange files op de Van Cleeffkade, de herinrichting en de aanleg van de vrije busbaan op de Burgemeester Kasteleinweg geeft steeds meer druk op de lokale wegen. Met grote gele borden, voor automobilisten en fietsers, worden de omleidingen aangegeven. Vanuit Hoofddorp en Uithoorn wordt verkeer naar de nieuwe N201 geleid, maar het lokale (sluip)verkeer moet ook haar weg vinden en menigeen volgt dan de (aangegeven) route via het Centrum. 

Aalsmeerderbrug en Dorpsstraat

Naast dat er flink gewerkt wordt op het gedeelte tussen de Ophelialaan en de Stommeerkade (onder andere aanleg rotonde bij de Burgemeester Hoffscholteweg en nieuwe inrichting kruispunt met de Stommeerkade) is nu ook een aanvang gemaakt met de aanleg van rotondes bij de Aalsmeerderdijk en bij de Dorpsstraat. Bewoners in het Centrum kunnen het dorp niet meer via de Dorpsstraat verlaten, de borden wijzen routes via de Seringenstraat en het Praamplein aan richting (weer) de Stationsweg, Stommeerweg en de Van Cleeffkade.  

Eén weghelft in beide richtingen op de Burgemeester Kasteleinweg vanaf de Aalsmeerderbrug tot de Van Cleeffkade/Oosteinderweg.

Tijdelijke rotonde Van Cleeffkade

Afgelopen maandavond en -nacht zijn de verkeerslichten weggehaald en is een tijdelijke rotonde aangelegd bij de kruising met de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg. Helemaal afgesloten is de Burgemeester Kasteleinweg niet. Het verkeer kan naar de nieuwe N201 bij Hoofddorp via één weghelft (kant Shell-station) en over één deel van de Aalsmeerderbrug. Vanuit Aalsmeer (en Uithoorn) kan de nieuwe N201 bereikt worden via de Legmeerdijk en via de Midden-/Molenvlietweg. 

Tot en met maart

De werkzaamheden, die nu uitgevoerd worden, duren tot en met maart. Hierna volgen nog de realisatie van vaste rotondes bij de Van Cleeffkade en Oosteinderweg en bij de Ophelialaan en de aanleg van de fietstunnel bij de Legmeerdijk. In mei 2021 is de busbaan naar verwachting klaar, in september geldt dit voor het hele project Hovasz. Zie: www.hovasz.nl

Foto: Tijdelijke rotonde op kruising met Van Cleeffkade/Oosteinderweg.