Jaar intensief taal voor jonge nieuwkomers

Uithoorn – Uithoorns wethouder Ria Zijlstra heeft vorige week het nieuwe convenant voor de ITK ( Internationale Taalklas) ondertekend op basisschool De Springschans. De Internationale Taalklas draait nu zes jaar en het werkt. Kinderen vanaf groep 3 volgen de ITK intensief onderwijs dat vooral gericht is op de beheersing van de Nederlandse taal.

“Door middel van dit schakelonderwijs moet een betere doorstroming in het primair onderwijs plaatsvinden en de kinderen zo snel mogelijk integreren in een reguliere school in de wijk”, vertelt wethouder Zijlstra.

Het gaat om kinderen, die minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd en die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn. Zijlstra: “De beheersing van de taal is natuurlijk zeer belangrijk. Niet alleen voor de schoolprestaties van de kinderen, maar ook voor het opbouwen van hun sociale leven.”

Welkom in Nederland

Het ITK convenant is een overeenkomst tussen de basisscholen in Uithoorn, de ITK en de gemeente Uithoorn. Deze overeenkomst is na door ondertekening nu met drie jaar verlengd. De partijen dragen samen, in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid, verantwoordelijkheid voor de centrale opvang van nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar in het primair onderwijs. De opzet van de Internationale Taalklas Uithoorn is een gezamenlijk initiatief van partijen. Nadat het convenant was ondertekend door de wethouder, kregen de kinderen het boek ‘Welkom in Nederland’ uitgereikt. Ook de wethouder heeft het boek in ontvangst genomen