Irenebrug blijft na onderhoud open voor verkeer!

 

Uithoorn/De Ronde Venen. Tijdens het onderhoud aan de Prinses Irenebrug is deze komende maand weliswaar afgesloten voor het verkeer, maar daarna gaat de brug niet dicht in de zin van het woord! Hij blijft gewoon open. Het verkeer kan als het onderhoud achter de rug is weer normaal van de brug gebruik maken. Dat geldt ook voor het landbouwverkeer. Zolang de N196 nog niet door de Provincie aan de gemeente is overgedragen blijft dit mogelijk. Gebeurt dat op zeker moment wel, dan mag de gemeente het weggedeelte naar eigen goeddunken gaan (her)inrichten. Maar dan zal er eerst een door alle partijen geaccepteerde oplossing voor het landbouwverkeer moeten komen om de Amstel links of rechtsom, dan wel eronder door, te kunnen passeren. Telkens weer wordt het ‘afsluiten’ van de brug door verschillende media en niet in de laatste plaats de gemeente De Ronde Venen, benadrukt en dat geeft voortdurend een verkeerde voorstelling van zaken. Is dit nu een gebrek aan goed kunnen lezen en interpreteren van feiten of moedwillig vasthouden aan een waanidee?

Lees meer over dit onderwerp aanstaande woensdag in deze krant.