Intensieve aanpak van armoede in De Ronde Venen

De Ronde Venen – “Wij willen graag dat zo veel mogelijk inwoners meedoen in onze samenleving. Financiële problemen belemmeren maatschappelijke deelname. Nu we een half jaar aan de slag zijn, zien we mooie eerste resultaten van de actiegroepen die inwoners ondersteunen die leven in armoede.”

Dat zei wethouder Alberta Schuurs tijdens de armoedeconferentie georganiseerd bij het Jongerenwerk en de Leerwerkplaats in Mijdrecht. Er waren meer dan veertig deelnemers, met name professionals die dagelijks werken met inwoners die leven in armoede. Door samen te werken ontstaat één gezamenlijke aanpak om armoede op te lossen.

Het gaat om werkende armen, zzp’ers, kinderen die opgroeien in armoede en alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers over deze groepen. De cijfers werden ook tijdens de armoedeconferentie gepresenteerd. De armoedemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft geholpen in beeld te krijgen welke groepen inwoners met gering inkomen moeten rondkomen. Deze groepen krijgen extra aandacht in de armoedeaanpak.

Er worden in de toekomst nog meer acties ondernomen om armoede aan te pakken. In het najaar wordt een communicatiecampagne gehouden. In december wordt de volgende conferentie georganiseerd. Heeft u moeite om rond te komen of heeft u vragen over geld? Dan kunt u terecht bij één van de Servicepunten.