Info herinrichting Aan de Zoom Uithoorn

Uithoorn – De Vervoerregio Amsterdam legt komende jaren samen met de gemeente Uithoorn, de gemeente Amstelveen en de Provincie Noord-Holland het nieuwe tracé voor de Amsteltram aan (eerder Uithoornlijn genoemd). De huidige metrolijn 51 tussen Amsterdam Zuid en Amstelveen Westwijk wordt inmiddels omgebouwd tot een hoogwaardige tramlijn en daarna doorgetrokken naar Uithoorn Centrum. Hiermee wil men een veilige en betrouwbare tramverbinding tussen Uithoorn en Amsterdam tot stand brengen. In Uithoorn komen daarvoor halteplaatsen bij Aan de Zoom, het busstation en Uithoorn Centrum.

Vanwege de halte Aan de Zoom zal de straat Aan de Zoom tussen Wederik en de spoordijk heringericht worden. De Vervoerregio wil dit tijdens een informatiebijeenkomst onder de aandacht brengen en nodigt omwonenden en andere belangstellenden hiervoor uit op woensdag 3 april in de kantine van de Brede School aan de Randhoornweg 31 in Uithoorn.

Belangstellenden zijn daar van harte welkom van 19.00 tot 20.30 uur. Men wordt vriendelijk verzocht om vanaf 18.45 uur aanwezig te zijn.

Tramlijn

Eén van de drie haltes van de nieuw aan te leggen tramlijn komt te liggen tussen Aan de Zoom en de Faunalaan. In 2017 heeft de gemeente Uithoorn op basis van uitgebreid veiligheidsonderzoek besloten dat de huidige ontsluiting van Buitendijks vanaf Aan de Zoom wordt afgesloten voor autoverkeer. De ontsluiting van Buitendijks gaat dan plaatsvinden via de Faunalaan. Aldus wordt de veiligheid voor het langzaam verkeer verbeterd. Bij de oversteek met de trambaan worden slagbomen aangebracht om de veiligheid voor het langzaam verkeer te borgen. Deze nieuwe situatie betekent dat Aan de Zoom ter hoogte van het tramtracé doodlopend wordt voor autoverkeer. De projectleider heeft een ontwerp laten maken voor de herinrichting van Aan de Zoom tussen Wederik en de spoordijk, waarbij rekening wordt gehouden met deze nieuwe situatie. Vertegenwoordigers van de Vervoerregio zullen het onderwerp graag met betrokken bewoners bespreken, waarbij aanvullende ideeën van harte welkom zijn.

Fotobijschrift:

Locatie Aan de Zoom met links de spoorbaan waar de toekomstige tramhalte komt en de oversteek van de straat. Een deel van de sloot zal worden gedempt