raadsvergadering voor installatie wethouders

Informateur positief over coalitievorming

Aalsmeer – Afgelopen vrijdagmiddag 6 april heeft de informateur, de heer Hans Démoed, een tussenverslag uitgebracht aan de lijstrekkers van de fracties uit de gemeenteraad. De informateur heeft alle partijen afzonderlijk gesproken en ziet goede mogelijkheden voor een raadsprogramma dat als kader dient voor het daarna te volgen proces van coalitievorming.

Op voorstel van de informateur gaan de raadsfracties nu aan de slag met een aantal inhoudelijke punten die goed passen in een raadsbreed kader. Het betreft onderwerpen over wonen, werken en leven naast thema’s als identiteit en bestuursstijl.

Op dinsdag 17 april hebben de lijsttrekkers en hun secondanten met de informateur een gezamenlijke werksessie om deze onderwerpen nader te concretiseren. In de raadsvergadering van donderdag 19 april wordt dit raadsbrede kader gepresenteerd.

Daarna voert de informateur in een tweede ronde van de informatiefase verdiepende gesprekken met alle partijen afzonderlijk. Dan moet blijken welke partijen deze verkenning naar een nieuwe coalitie gaan uitvoeren.

De informateur presenteert op maandag 23 april zijn eindverslag van de informatiefase aan de lijsttrekkers.