Grote opkomst bij herdenking Uithoorn

Uithoorn – Een grote groep belangstellenden verzamelden zich woensdagavond in het Oranjepark om de stille tocht te lopen. Mensen waren blij dat het weer mogelijk was. Sommigen liepen al jaren mee, voor anderen was het een nieuwe ervaring. Ouders hadden hun kinderen meegenomen. Op school hadden ze geleerd over Anne Frank. Van tevoren kregen iedereen het programma en een Vrijheid-pin met de fakkel, die gelijk werd opgespeld. Veel aanwezigen droegen een bloem mee, zoals door de organisatie gevraagd was.  

Achter vier man die op de omfloerste trom sloegen, ging de stoet op weg naar het Stiltemonument bij de Thamerkerk. Helaas begreep niet iedereen dat het om een stille tocht ging. De route week iets af van vorige jaren en ging langs de herdenkingsplaquette aan Het Spoorhuis, waar Michel Rahn en Chris Woerden een krans legden. Onderweg sloten meer mensen aan en bij de Thamerkerk stond nog een grote menigte te wachten. 

Ferdinand Beuse blies The Last Post op zijn trompet. Het geluid echode over het water van de Amstel. Daarna was het twee minuten stil. De stilte werd verbroken door het gezamenlijk zingen van het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Voor sommigen een kippenvelmoment. Samen met zijn partner en wethouder José de Robles legde de burgemeester een blauw-gele bloemenkrans en werd daarbij geassisteerd door leden van de scouting Admiralengroep.  

Dorpsdichter Peter Borghaerts droeg zijn gedicht Het nieuwe vergeten voor: “Nooit meer! werd toen direct verkondigd, laten wij allen waken voor het kwaad. Tegen deze vrede mag niet meer worden gezondigd, of is het nu misschien toch al te laat?” Daarna hield burgemeester Pieter Heiliegers zijn speech waarin hij terugkeek naar een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog die in de Thamerlaan had plaatsgevonden en verwees naar de oorlog in Oekraïne en de Oekraïense mensen die nu hun toevlucht in Uithoorn hebben gevonden.  

Tot slot mochten de aanwezigen hun meegebrachte bloem op het stiltemonument of in de bloemenbanden aan de bomen hangen. Daarna konden mensen naar de Thamerkerk voor het herdenkingsconcert of keerden ze huiswaarts. Het was weer een indrukwekkende herdenking.