Grondtransporten voorlopig over Padmosweg

Wilnis – Goed nieuws voor de aanwonenden van de Pastoor Kannelaan in Wilnis die maandag 5 augustus voor langere tijd op de schop gaat. De zware grondtransporten die het wegdek al langer dan 2 jaar teisteren zijn voorlopig van de baan. Maar nu krijgen andere bewoners ermee te maken en dat zijn die aan de Padmosweg. Dit kan worden opgemaakt uit de brief van de gemeente die de omwonenden van de Pastoor Kannelaan afgelopen week in de bus kregen. Bij de zware grondtransporten gaat het over grond van elders die wordt gestort naast de dijk van de Heinoomsvaart aan de Wilnisse Zuwe. De gemeente heeft destijds daarvoor vergunning afgegeven en dat heeft geleid tot veel overlast voor de bewoners en schade aan het wegdek van met name de Pastoor Kannelaan. Gebleken is dat de gemeente geen juridische middelen heeft om de werkzaamheden (het storten van de grond bij de Wilnisse Zuwe) te stoppen en/of de grondtransporten te verbieden. Ook al omdat het hier gaat om het rijden over een openbare weg. Daar rijden ook bussen overheen en vaak ander zwaar verkeer, zoals de transporten voor de bevoorrading van winkels en wat te denken van het transport van zwaar bouwmateriaal en/of sloopdelen (NS locomotieven) voor Kroon Sloopwerken aan de Padmosweg. Dat kan je ook niet verbieden. Overigens is ook vanuit de politiek meermalen aandacht geschonken aan deze toch wel – voor aanwonenden- vervelende situatie die dagelijks voor veel overlast zorgt. Maar ook vanuit die hoek worden geen oplossingen aangedragen.

Nog anderhalf jaar

Volgens de heer Ton Poot van de afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte van gemeente is er wel gezocht naar mogelijke oplossingen om het transport op een andere manier uit te voeren, maar dat heeft niet tot resultaat geleid. Inmiddels zijn er met de verantwoordelijke ondernemer voor de grondtransporten verschillende overleggen gevoerd. Op basis van vrijwilligheid zijn er afspraken gemaakt over het verminderen van overlast in de resterende tijd die nodig is om de werkzaamheden via de grondtransporten af te ronden. De afspraken omvatten dat vanaf 5 augustus er maximaal 10 vrachtwagens per dag mogen rijden, maar niet kort achter elkaar, over het tracé Bovendijk, Molenland, Padmosweg. Vanaf 1 maart 2020 mogen er maximaal 25 vrachtwagens per dag rijden, ook weer niet kort achter elkaar. (Of dat dan nog steeds via de Padmosweg is of weer over de Pastoor Kannelaan wordt niet vermeld). De verwachting is dat de grondtransporten over anderhalf jaar zijn afgerond. De gemeente zal het gebruik van de weg monitoren door middel van metingen en tellingen en bij ongewenste effecten verdere maatregelen overwegen. Zo laat men weten. In de brief is ook een duidelijk overzicht van de planning en werkvolgorde van de werkzaamheden opgenomen. Indien alles volgens plan verloop zullen de werkzaamheden aan de Pastoor Kannelaan rond 15 november zijn afgerond. Het werk zal worden uitgevoerd door aannemersbedrijf AW Rijneveld Infra uit Mijdrecht die bepaald geen onbekende is op dit tracé…