Gezonde bomen gekapt bij Fort Kudelstaart?!

Aalsmeer – “Afgelopen maandag 8 maart zijn er ruim 10 bomen gekapt op de aarden frontwal van het Fort Kudelstaart. Bomen die niet ziek zijn en waarvan sommige al ouder dan 30 jaar. Dit is ontzettend jammer, onherstelbaar, en volgens ons volstrekt onnodig”, aldus Emile Abbing, voorzitter van de Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart. “Elke boom die gekapt wordt is er naar ons idee een teveel: de toekomstplannen voor het Fort liggen immers stil vanwege de procedure bij de Raad van State en de voorlopige voorziening die we als Stichting aangevraagd hebben. Ook heeft de gemeente zelf de aanvraag voor bomenkap/groenonderhoud ingetrokken. Op dit moment is er dus echt geen enkel nut of noodzaak om binnen het plangebied Fort Kudelstaart bomen te kappen”, vervolgt hij.

De Stichting heeft bij gemeente aan de bel getrokken en gevraagd om snel in actie te komen en geen enkele boom meer te (laten) kappen totdat de noodzaak hiertoe kan worden aangetoond. Het kappen van de (gezonde) bomen op de aarden frontwal van Fort Kudelstaart is niet alleen de Stichting opgevallen.

Ook van diverse inwoners kreeg de redactie zorgelijke mails over deze, volgens hen, onnodige verwijdering van bomen. “Dat zieke bomen gekapt moeten worden is jammer, maar van gezonde bomen blijf je af. Daar heb je respect voor”, aldus Betty Kooij in haar schrijven. Uiteraard hopen allen dat de gemeente direct ingrijpt en verder ‘bomenleed’ stop zet.

Update: De gemeente heeft dinsdag direct actie ondernomen en een verbod op verder kappen van bomen opgelegd.