Gesprek over ontwikkeling Schiphol duurt voort

Aalsmeer – De Omgevingsraad Schiphol heeft de afgelopen weken belangrijke stappen kunnen zetten in het gesprek over de toekomst van Schiphol tot en met 2030. Hiervoor zijn tal van gesprekken tussen de partijen en met de partijen gevoerd.

Er is vrijdag geconstateerd dat er over tal van punten overeenstemming is bereikt. Partijen delen met elkaar waar aandacht aan moet worden besteed. Dat gaat onder meer om veiligheid, bescherming van de gebieden aan de kop van de secundaire banen, meten van geluid, substitutie van vliegtuig naar trein, klimaat.

Het gesprek gaat nu over de invulling van de voorwaarden die gesteld worden aan een gematigde en beheerste ontwikkeling en het moment waarop dan aan die ontwikkeling invulling wordt gegeven.

De voorzitter heeft geconstateerd dat het mogelijk is om tot een advies te komen in de eerste maand van volgend jaar. De samenhang tussen de ontwikkeling op Schiphol en de ontwikkeling op Lelystad is voor vrijwel alle delegaties aanleiding om aan te dringen op duidelijkheid over de overloopfunctie van Lelystad. Partijen hebben dat onderdeel nodig om tot een advies te komen.