Geluid en verkeersoverlast door lekkende waterleiding

 

Uithoorn – Op het fietspad van de Nicolaas Beetslaan 126 in Uithoorn, ter hoogte van de fietstunnel, is een lek in een waterleiding ontstaan. Dit heeft geen gevolgen voor de drinkwaterlevering of waterafvoer.. Omdat de leiding diep onder de grond ligt moet er circa 4 meter gegraven worden om de reparatie uit te kunnen voeren. Er moeten onder andere damwanden worden geslagen en er zal geheid moeten worden. De werkzaamheden zullen zorgen voor geluidsoverlast en mogelijke verkeershinder in de omgeving van de werkzaamheden. Ook zal de werkplaats continu verlicht worden. Waternet houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden zoveel mogelijk rekening met omwonenden en de doorstroom van het verkeer. Zo zullen de werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zoveel mogelijk plaats vinden tijdens kantooruren.

Planning werkzaamheden

Waternet rondt de werkzaamheden zo snel als mogelijk af. Dit betekent echter wel dat sommige werkzaamheden dag en nacht doorgaan. Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden klaar zullen zijn. Waternet informeert omwonenden over de werkzaamheden via een brief en actuele informatie is te vinden op www.waternet.nl