Gedeputeerden onthullen UNESCO-icoon

De Ronde Venen – Met de Stelling van Amsterdam hebben veel mensen, soms zonder dat zij het weten, onvervangbaar en uniek Werelderfgoed in de achtertuin. Om voorbijgangers, bezoekers en omwonenden bekender te maken met dit Werelderfgoed heeft Natuurmonumenten een echte blikvanger ontwikkeld. Gedeputeerden Mariëtte Pennarts-Pouw (provincie Utrecht) en Joke Geldhof (provincie Noord-Holland) hebben afgelopen donderdag samen het UNESCO-icoon, een landmark in de vorm van het UNESCO-logo, onthuld op de fortgracht van Fort bij Abcoude.

Hoog staaltje bouwkunst
Als trotse beheerder van een aantal forten van de Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie wil Natuurmonumenten omwonenden en bezoekers kennis laten maken met dit hoog staaltje bouwkunst binnen handbereik. Marc van den Tweel, directeur Natuurmonumenten: “Het verhaal van de Stelling van Amsterdam en Fort bij Abcoude, maar óók het verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere verdedigingslinies, moeten en willen we vertellen. Het is een bijzonder verhaal van een ingenieus concept, waarbij water als wapen wordt ingezet.”

Trots op Werelderfgoed
Door een blikvanger in de vorm van een landmark te ontwikkelen, wil Natuurmonumenten omwonenden en bezoekers stimuleren om trots te zijn op ons Werelderfgoed en er, samen met Rijk, provincies, gemeenten en andere partijen, goed voor te zorgen. Het landmark (2,5 meter hoog) zal een jaar lang te zien zijn in de fortgracht van Fort bij Abcoude. Dit is de start van een tournee, waarbij het icoon elk jaar op een ander fort van Natuurmonumenten, behorend tot de Stelling van Amsterdam, te zien zal zijn. Joke Geldhof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland: “De werelderfgoedstatus bevestigt de internationale betekenis van dit unieke Nederlandse erfgoed en de landschappelijke kwaliteit ervan. Juist nu is dat belangrijk. Het werelderfgoed staat onder spanning door ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, maar ook door aanleg en beheer van wegen”.

Herbestemming
Om cultureel erfgoed, zoals Fort bij Abcoude, duurzaam voor de toekomst te behouden, is het belangrijk dat het een nieuwe bestemming krijgt. UNESCO formuleert het zelf mooi: If you don’t use it, you lose it. Maarten Divendal, burgemeester van De Ronde Venen en ambassadeur van de waterlinies: “De uitdaging is de forten een goede bestemming te geven en tegelijkertijd het karakter te behouden. Zo wordt cultureel erfgoed zichtbaar en beleefbaar. Dit landmark draagt daar zeker aan bij!” Na de onthullingsceremonie zijn alle gasten rondgeleid door de nieuwe ondernemers van De Kool, De Geit en De Wolf en hebben zij, al wandelend, hun plannen voor het fort gepresenteerd.