Gaan winkels in Mijdrecht nu wel of niet open op zondag?

 

CDA luistert nu toch ook naar de ondernemers

De Ronde Venen – Donderdagavond jl. is er voor de zoveelste keer weer uren gedebatteerd over de harte wens van de Mijdrechtse ondernemers: elke zondag hun zaken open van minimaal 12.00 tot 17.00. De gemeente De Ronde Venen is in de wijde omgeving, nog de enigste gemeente die hun poot stijf houdt en nee blijft zeggen. In het laatst goedgekeurde coalitie akkoord van de raad staat namelijk dat de zondagsopening een taboe is in De Ronde Venen. Dit was een eis van de Christen Unie/SGP om deel te nemen in de coalitie. De fracties van CDA, PvdA-GroenLinks -Lokaal Sociaal en Ronde Venen Belang gingen hiermee akkoord. Voor velen ondernemers een klap in het gezicht: ” stond er niet in de verkiezingsprogramma’s van Ronde Venen Belang en PvdA-GroenLinks-Lokaal Sociaal dat zij voor zondag opstelling waren? Stond er niet in het verkiezing programma van het CDA dat zij niet echt voor waren, maar er niet voor zouden gaan liggen? “, aldus de ondernemers. De raadzaal zat donderdagavond bomvol met verontruste ondernemers en hun personeel.

“Het water staat velen bedrijven tot de lippen: Alles om ons heen is open, alleen in De Ronde Venen niet. Dat scheelt heel veel omzet en dat kan ons de kop kosten”. De fractie van de VVD had het onderwerp weer op tafel gelegd. Zij willen dat het coalitieakkoord wordt opengebroken en dat de winkels gewoon iedere zondag open moeten kunnen. Er werd weer flink gediscussieerd, veel gepraat, maar zoals vaak in de Rondeveense raad, weer weinig besloten. Wethouder Anco Goldhoorn schoof alles af op de raad:’ wij houden ons aan het beleid zoals afgesproken in het coalitie akkoord. Wilt u dat anders,  is dat aan de raad en niet aan ons”, bleef hij de hele avond zeggen.

Hoe dichtgetimmerd het ook leek de afgelopen jaren, er blijkt nu toch een openingetje. Het CDA, de grootste coalitie partner is nu niet meer echt tegen. Ongeveer de helft van de CDA fractie zou nu voor een zondagopenstelling  stemmen. PvdA is ook wel voor. Alleen Ronde Venen Belang zweeg in alle talen. Onder druk van de VVD verklaarde zij uiteindelijk geen behoefte te voelen. ” We staan er genuanceerd tegen over”. Uiteindelijk werd besloten, op voorstel van het CDA, dat de wethouder binnen een maand een onderzoek laat plegen over wat de ondernemers willen en wat de consument wil. ” Dat is toch al bekend? dus weer rekken”, aldus de teleurgestelde ondernemers

Voor een uitgebreid verslag lees de Nieuwe Meerbode 25 februari