Fusie van twee RK-basisscholen op komst

 

Mijdrecht. Het bestuur van Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius is voornemens per 1 augustus 2016 een nieuwe school te beginnen door de Twistvliedschool aan de Kwikstaart en de Proostdijschool aan de Proostdijstraat in Mijdrecht te fuseren. Dit voornemen is begin deze week aan personeelsleden en ouders van de leerlingen op de Twistliedschool en de Proostdijschool bekend gemaakt. Aanleiding hiervoor is de wens voor één goede school met een gezond leerlingenaantal en onderscheidend onderwijs dat leerlingen opleidt voor de samenleving van de 21ste eeuw.

Voordat het bestuur een definitief besluit neemt om beide scholen te fuseren zal eerst onderzocht worden onder welke condities de fusie meerwaarde creëert voor leerlingen, ouders en personeel van de twee scholen. Een definitief besluit tot fusie volgt na instemming van de medezeggenschapsraden van beide scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting. Het definitieve besluit zal begin 2016 genomen worden. De Twistvliedschool en de Proostdijschool zijn onderdeel van de stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius. Onder deze stichting vallen zes basisscholen in De Ronde Venen, te weten de St. Jozefschool in Vinkeveen, de Driehuisschool, de Proostdijschool, de Twistvliedschool en de Hoflandschool in Mijdrecht en de Antonius van Paduaschool in De Hoef. Het geven van kwalitatief goed onderwijs om kinderen op weg te helpen in hun vorming en onderwijskundige ontwikkeling is de missie van de scholen. Het onderwijs, de buurt en de leerlingen zijn per school verschillend, maar de scholen hebben allemaal hun katholieke identiteit gemeen.