Frustratie over ‘afval service’ in Rijsenhout

Aalsmeer – Het nieuwe afvalplan dat de gemeente gepresenteerd heeft en wil gaan invoeren, kent voorstanders, tegenstanders en twijfelaars. Het is ook niet niets, het vergt omdenken. Niet meer afval klakkeloos in de grijze bak, maar sorteren op papier, glas, plastic en groente-, fruit- en tuinafval inclusief eventuele etensresten. En het beetje restafval wegbrengen naar een ondergrondse container en hiervoor 1,55 euro per klik betalen.

De wethouders Jop Kluis en Ad Verburg hebben zich de afgelopen maanden behoorlijk verdiept in het afvalplan en zijn ervan overtuigd dat de behoorlijke investering, die voor de invoering nodig is,  uiteindelijk (milieu)-winst gaat opleveren. Onder andere omdat over enkele jaren gemeentes ‘grof’ moeten gaan betalen voor verwerking van restafval.

Voordat de invoering definitief ingaat, zal eerst een 100 dagen proef gedaan worden met 100 huishoudens om de laatste kinderziektes eruit te halen. De inwoners in Rijsenhout volgen het Aalsmeerse afvalplan op de voet. In hun woonplaats is namelijk helemaal geen inspraak gehouden. De bewoners hebben een nieuw systeem voor afval inzamelen ‘gewoon’ opgelegd gekregen. Een proef sinds 16 januari van een half jaar om ‘winst uit je afval’ te halen.

De inwoners van Rijsenhout hebben hun rolcontainers in moeten leveren. Ter vervanging zijn kleine afvalcontainers uitgedeeld waar dertien producten in mogen, onder andere etensresten, fruit, schillen en brood. In rode plastic zakken dient nu GFT-afval aangeleverd te worden en in blauwe zakken plastic en kartonnen drinkpakken. Aan lantaarnpalen zijn om de honderd meter ophanghaken bevestigd om de plastic zakken aan op te hangen. De containertjes mogen naast de paal gezet worden.

“Om de vijf dagen is het straatbeeld ontsierd door dit afval, voetgangers moeten goed uitkijken waar ze lopen”, laat bewoner Ruud Meijer in een mail aan de redactie weten. “De bewoners zijn heel erg boos en gefrustreerd door dit nieuwe systeem. Gelukkig dat de bewoners in Aalsmeer mee mogen denken.”

De fracties in Aalsmeer hebben nog wel bedenkingen over het ‘omdenken’ en hikken enigszins tegen de hoge investering aan. Een besluit in de gemeenteraad is nog niet aan de orde. De fracties willen nog een tweede discussie in commissieverband. De vergadering van de commissie Ruimte en Economie is op dinsdag 4 april en dan staat onder andere het afvalplan op de agenda. Na het verhaal over de ‘ophaalservice’ in Rijsenhout gehoord te hebben, is het toch best fijn om te weten dat de gemeente samen met inwoners zelf de ‘vinger aan de pols’ wil houden wat betreft het afval inzamelen in Aalsmeer!

Foto: Afval ophaaldag in Rijsenhout. Best rommelig. Foto: Ruud Meijer