Invoering Ledenraad

FloraFutura versterkt sierteeltsector

Aalsmeer – De nieuwe Vakvereniging FloraFutura versterkt de sierteeltsector met gerichte belangenbehartiging, uitwisseling van kennis en het optimaliseren van de keten. ”Vanaf de kwekerij tot en met de klant. En voor het eerst zijn zowel kwekers als kopers in één Vakvereniging verbonden”, stellen de founders. Eind maart maart organiseren zij de kick-off van dit nieuwe netwerk in de bloemen- en plantenbranche.

Jaarlijks richt FloraFutura zich op concrete focuspunten. Dat zijn dit jaar digitalisering, het versterken van de functie van de veilingklokken en het optimaliseren van de keten. ”We doen dit via platforms. Virtueel, via onze eigen website florafutura.nl. En tijdens speciale themabijeenkomsten, zoals de eerste eind maart”, stellen de bestuursleden Rémi van Adrichem (voorzitter), Hendrik Breetvelt (secretaris), Martin Hogenboom (penningmeester) en Frank Timmermans (webmaster). Zij leerden elkaar, met zeven andere founders, intensiever kennen tijdens de succesvolle actie ‘Behoud De Plantenklok’ in 2017 en andere discussies in de sierteelt.

Elk lid één stem

De leden van de Vakvereniging FloraFutura hebben allemaal één stem, ongeacht de omvang van hun sierteeltbedrijf. ”Bij ons geldt niet het recht van de sterkste, maar de kracht van de individuele ondernemer. En FloraFutura is onafhankelijk en onpartijdig. Onze Vakvereniging ziet voor professionele kwekers en kopers veel gemeenschappelijke belangen. Die gaan we behartigen, gericht op de toekomst zoals de naam al in zich draagt. En gebaseerd op een rijk verleden”, verwijzen de oprichters naar het ontstaan van de bloemen- en plantenveilingen ruim honderd jaar geleden. ”Nieuwe tijden vereisen ook nieuwe samenwerkingsverbanden. De tijd is er rijp voor.”

Leden kunnen zich inschrijven via www.florafutura.nl. Ook sympathisanten, zoals veredelaars, logistieke dienstverleners en toeleveranciers aan professionele producenten van en groothandelaren in bloemisterijproducten kunnen zich daar als donateur opgeven.