Feestelijke opening nieuw pand Vluchtelingenwerk

Amstelland – Onder toeziend oog van tientallen cliënten en belangstellenden is donderdag 4 juni het nieuwe pand van de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland (SVA) op feestelijke wijze geopend door de wethouders Welzijn van Aalsmeer en Amstelveen, Ad Verburg en Jeroen Brandes. De groei van het aantal nieuwe statushouders en het verzorgen van inburgeringscursussen maakt een ruimere locatie voor de SVA noodzakelijk. De maatschappelijke begeleiding van statushouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Het voorziet in het begeleiden van nieuwkomers bij zaken als wonen, inkomen, onderwijs, opdat zij meer zelfredzaam worden. De SVA begeleidt de nieuwe statushouders gedurende 3 jaar. Daarnaast biedt de SVA inburgeringscursussen met participatieplaatsen aan vluchtelingen en anderstaligen. De SVA is werkzaam in de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer. Bij het SVA zijn ruim twintig vrijwilligers actief die op hun beurt weer worden begeleid door twee professionals. De groei van het aantal statushouders maakte een ruimere locatie voor het SVA noodzakelijk. Was er in 2013 nog sprake van 50 nieuwe statushouders in Aalsmeer en Amstelveen, in 2014 waren dat er 150. Voor 2015 is de verwachting dat er meer dan 200 nieuwe statushouders worden begeleid. Dankzij de hulp van woningbouwcorporatie Eigen Haard kon de SVA in februari haar intrek nemen aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen. Hier is voldoende ruimte om nieuwkomers, inburgeraars, vrijwilligers, stagiairs/stagiaires, docenten en professionals te faciliteren. Wethouder Welzijn Jeroen Brandes (PvdA): “De laatste maanden staat de vluchtelingenproblematiek weer volop in de belangstelling. We kennen allemaal de schrijnende beelden van de mensen die per boot de oversteek proberen te maken naar Europa. Ook Amstelveen zal zich tot het uiterste moeten inspannen om in ieder geval een deel van deze vluchtelingen te helpen. Hierbij is het werk van de SVA van goot belang.” Wethouder Welzijn Ad Verburg (CDA): “Mooi om te zien dat de SVA dankzij de hulp van Eigen Haard z’n mooi onderkomen heeft gekregen. Hier is voldoende ruimte voor de begeleiding en de lessen. We hopen dat deze nieuwe Nederlanders zich snel thuis zullen voelen in onze samenleving.”

Foto:
De heer Dirk Brouwer, voorzitter van de SVA, met de wethouders Verburg en Brandes.