Nieuwe buren voor brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – De brandweer gaat nog meer nieuwe buren krijgen. Nadat al eerder de ambulancepost een plaats heeft gekregen in het voormalige gebouw van de gemeentewerf aan de Zwarteweg wil het college van burgemeester en wethouders ook de EHBO en de stichting Marokkaanse Gemeenschap Aalsmeer (SMGA) de mogelijkheid geven om zich hier te vestigen. Voor het verhuurbaar maken van de opstallen wordt aan de gemeenteraad een krediet gevraagd van 84.000 euro. In de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Economie op dinsdag 4 april wordt gesproken over het verhuurbaar maken van Zwarteweg 77a.

De EHBO en de Marokkaanse Gemeenschap moeten de ruimtes in respectievelijk de Baccarastraat en Roerdomplaan verlaten. In de Hornmeer gaan woningen gebouwd worden en het gebouw in de Baccarastraat is, in het kader van het besluit om de gemeentelijke gebouwenvoorraad te verkleinen, verkocht aan een projectontwikkelaar.

De EHBO was eerder een ruimte toegedacht in het gemeentehuis. In verband met verdere uitwerking van de plannen voor het gemeentehuis wordt Zwarteweg 77 geschikter geacht. De EHBO neemt haar intrek in twee minder courante ruimten en krijgt een opslag- en een oefenruimte. De Zwarteweg 77a geeft de EHBO mogelijkheden tot afstemming en samenwerking met de brandweer en de ambulancepost.

De Marokkaanse Gemeenschap was zelf op zoek gegaan naar een passend onderkomen, maar stuitte daarbij steeds op een te hoge huur en/of bestemmingen die niet geschikt waren voor het beoogde gebruik. Omdat de Marokkaanse Gemeenschap voor delen van de samenleving in Aalsmeer een belangrijke rol vervult, acht de gemeente het onwenselijk dat zij haar activiteiten wegens het ontbreken van huisvesting zou moeten beëïndigen. De achteruitbouw bij Zwarteweg 77a is geschikt en over de huurprijs is overeenkomst bereikt. De Marokkaanse Gemeenschap moet nog wel zelf gaan klussen aan de ruimte.

Hoewel gedachten leven aan verplaatsing van de brandweer wordt er van uitgegaan dat een dergelijke verplaatsing wegens de locatiekeuze en bouwkosten al snel vijf jaar en waarschijnlijk langer op zich zal laten wachten. Door het lege gedeelte te verhuren genereert de gemeente extra huurinkomsten. In de begroting is rekening gehouden met een huuropbrengst voor Zwarteweg 77a van 30.000 euro.

Ruimte voor De Werkschuit?

Na de komst van de EHBO en de Marokkaanse Gemeenschap is het gebouw nagenoeg geheel verhuurd. Alleen is nog de voormalige autoherstelwerkplaats voor verhuur beschikbaar. Is deze ruimte misschien geschikt voor creatief centrum De Werkschuit die ook weg moet uit de Baccarastraat en nog steeds geen nieuw onderkomen heeft gevonden? Tijd voor de gemeente en De Werkschuit om nog eens samen om de tafel te gaan…

Foto: De brandweerkazerne aan de Zwarteweg. Het er naast gelegen lege pand van Meerlanden krijgt nieuwe huurders.