Dinsdag laatste commissie in deze raadsperiode

Aalsmeer – Op dinsdag 20 februari is de laatste commissievergadering Ruimte en Economie van de raadsperiode 2014-2018. Er zijn immers op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen en hiermee wordt een periode afgesloten.

Op de agenda staan 4 agendapunten. Als eerste wordt de commissie gevraagd een oordeel te geven over de bestemmingsplannen ‘6e herziening Woonarken – Uiterweg 93 ws 4’ en ‘Uiterweg 401 – wijziging woning en woonarken’.

Daarna komt het vast­stellen van het bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde – Machineweg’ aan de orde. Dit voorstel gaat over de plannen voor de nieuw te bouwen woningen, 63 in totaal, in het ‘Rooie dorp’. Vervolgens wordt gesproken over de bouw van 7 woningen op het perceel Kudelstaartseweg 60 te Kudelstaart (zie foto).

Tot slot zal de commissie zich uitspreken over de herziening van het bestemmingsplan Greenpark Aalsmeer, deelgebieden 3, 5 en 7 om de bouw van Hotel De Zwerm met maximaal 500 kamers en een ruime parkeergelegenheid  (zo’n 2200 plekken) mogelijk te maken.

Het agendapunt inzake de stand van zaken van de renovatie van de atletiekbaan is komen te vervallen. Mogelijk worden hierover wel vragen gesteld in het Vragenkwartier dat aan het einde van de agenda staat.

Geïnteresseerd? De bijeenkomsten zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom om de bijeenkomsten op de publieke tribune bij te wonen. De vergadering is ook te volgen via de livestream vanaf de gemeentelijke website en achteraf terug te kijken. Aanvang dinsdag 20 februari is 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis