Deelneemsters Taalhuis wonen fijn in Uithoorn

Uithoorn – Vorige week bracht een groep van 24 vrouwen een bezoek aan het gemeentehuis. De groep – bestaande uit deelneemsters aan de taallessen van het Taalhuis en vrijwilligers- ging met wethouder Ria Zijlstra in gesprek over onderwerpen waar ze in hun dagelijkse leven tegenaan lopen en de rol die de gemeente daarin kan spelen. Naast de nodige vragen aan de wethouder, was de conclusie ook dat het prettig wonen is in Uithoorn. De vrouwen – afkomstig uit Indonesië, India, Zuid-Korea, Somalië, Marokko, Brazilië, Syrië en China- nemen allemaal deel aan de taallessen van het Taalhuis. En ondanks hun uiteenlopende achtergronden, hebben ze allemaal één ding gemeen. Ze willen de Nederlandse taal beter leren spreken en schrijven. Taalvrijwilligers van het Taalhuis ondersteunen hen hierbij en vergroten zo de zelfredzaamheid van de deelnemers.

Vergroten kennis

Naast het vergroten van zelfredzaamheid op deze manier, is het ook belangrijk dat mensen die (nieuw) in de gemeente (komen) wonen, weten waarvoor ze bij de gemeente terecht kunnen en waarvoor niet. Zo moest wethouder Zijlstra naar aanleiding van de vraag of de gemeente sportuurtjes voor alleen vrouwen kan organiseren, de dames doorverwijzen naar de sportverenigingen. Op dit gebied speelt de gemeente namelijk geen rol en inwoners moeten zich met deze vraag rechtstreeks bij de sportverenigingen melden.
Ook als het gaat om gezinshereniging wees wethouder Zijlstra erop dat dit iets is waar de landelijke overheid verantwoordelijk voor is en niet de gemeente.

Sociaal loket

Maar gelukkig bleek ook dat er genoeg zaken zijn waar de gemeente wel degelijk veel in kan betekenen. Zo legde wethouder Zijlstra de rol van het sociaal loket uit en bleek ook niet bij iedereen bekend te zijn dat de gemeente je kan ondersteunen bij bijvoorbeeld het zoeken naar werk. Ook de informatie hoe je een losliggende stoeptegel of kapotte lantarenpaal kan melden, was voor veel vrouwen nieuw.
Het bezoek aan het gemeentehuis maakt voor de vrouwen deel uit van een programma waarin ze kennis maken met verschillende activiteiten in en om Uithoorn. Naast het gemeentehuis heeft de groep al een bezoek gebracht aan de bibliotheek en een zorgboerderij en staat nog een bezoek aan een kaasboerderij op de planning.