Convenant ‘Vroeg eropaf’ gemeente en Eigen Haard

Aalsmeer – De gemeente en woningstichting Eigen Haard hebben afspraken gemaakt over het tijdig signaleren van huurachterstanden en het oplossen van deze achterstanden, eventueel door middel van een traject schuldhulpverlening. Deze afspraken zijn neergelegd in een convenant ‘Vroeg eropaf’ waarmee in oktober 2015 een begin is gemaakt.

Uitgangspunt van het convenant is een persoonlijke aanpak bij beginnende betalingsachterstanden in de huur. Een huurachterstand kan namelijk een signaal zijn van grotere schuldenproblematiek. Het vroegtijdig aanpakken van de oorzaken van betalingsachterstanden vergroot de kans op een structurele oplossing van schuldenproblematiek waardoor escalatie, van bijvoorbeeld een woningontruiming, kan worden voorkomen. Wethouder Ad Verburg van zorg en welzijn: “In het convenant zijn werkafspraken gemaakt tussen de gemeente Aalsmeer en Eigen Haard over onder andere de melding van de huurachterstand, het afleggen van een huisbezoek en een plan van aanpak van de huurachterstand. Mogelijk dat de melding leidt tot een integraal schuldhulpverleningstraject. Door er vroeg bij te zijn hopen we verdere problemen te voorkomen. Inwoners kunnen namelijk hun baan en zorgverzekering kwijtraken als ze geen vast woonadres hebben.”

Het convenant zal jaarlijks geëvalueerd worden en de gemeente en Eigen Haard dragen gezamenlijk de uitvoeringskosten van het convenant.

Foto: Wethouder Ad Verburg (rechts) ondertekent het convenant ‘Vroeg eropaf’ samen met Robert Huijsman, directeur Bedrijfsvoering van Eigen Haard.