Controle misstanden binnen sierteeltsector

Aalsmeer/UithoornOp het veilingterrein is donderdag 26 januari een preventieve controle gehouden tegen arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling van kwetsbare personen, veelal niet van Nederlandse afkomst. Acht bedrijven (waaronder een uitzendbureau) werden bezocht en gecontroleerd op mogelijke misstanden binnen de sierteeltsector. 

De controle vond plaats in samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA), de politie, Royal Flora Holland, de zorgcoördinator van HVO-Querido en de lokale overheid. Tijdens de controle gingen de verschillende partners in gesprek met ondernemers én werknemers over het onderwerp arbeidsuitbuiting en ernstige benadeling. Er is door de controle beter inzicht gekregen op de bedrijfsvoering en huisvesting van werknemers.  

Schendingen van mensenrechten

Voor veel mensen is mensenhandel een ver-van-hun-bed-show, maar hoewel vaak onzichtbaar, vindt mensenhandel ook in de regio Amsterdam Amstelland plaats. Het kan gaan om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Het zijn ernstige schendingen van mensenrechten die overal voorkomen, ook in Aalsmeer. 

Aanpak mensenhandel Amstelland 

In de regio Amstelland heeft de aanpak van mensenhandel bijzondere aandacht. Door onder andere controles te organiseren met meerdere partners kan als één overheid worden opgetreden tegen mensenhandel. Het is belangrijk om de bewustwording en de meldingsbereidheid over mensenhandel te vergroten. De controles geven beter zicht op de aard en omvang van mogelijke misstanden binnen verschillende sectoren in de regio Amstelland en maken tevens het signaleren van misstanden mogelijk. Ook kan passende hulpverlening worden geboden aan eventuele slachtoffers. 

“Elke controle levert ons iets op. Zo hebben we donderdag weer meer inzicht gekregen in het fenomeen uitzendbureau in relatie tot kwetsbare personen, die veelal van niet Nederlandse afkomst zijn”, zegt burgemeester Gido Oude Kotte. “Alle informatie draagt eraan bij dat we arbeidsmigranten beter kunnen beschermen tegen uitbuiting en ongezonde werk- en leefomstandigheden.” 

Meld misstanden, dat kan ook anoniem

Om dergelijke vormen van mensenhandel aan te pakken is het van belang dat instanties signalen van misstanden ontvangen. Daar kan ook u een rol in spelen. Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt of denkt u dat er ergens een vorm van uitbuiting plaatsvindt? Bel dan de politie op 0900-8844. Wenst u anoniem te blijven? Meld dan bij Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl.