Conclusies onderzoek Sociale kracht

Uithoorn – Afgelopen zomer hebben alle inwoners van gemeente Uithoorn een vraag in de brievenbus gekregen om deel te nemen aan het onderzoek Sociale kracht, uitgevoerd door Vita Welzijn, Participe en Uithoorn voor elkaar. Hieraan is massaal gehoor gegeven, getuige de ruim 1000 reacties die binnenkwamen. Met dit persbericht informeren ze de inwoners over de conclusies, de vervolgstappen van Uithoorn voor Elkaar en nodigen zij inwoners uit voor een verdiepend gesprek over de resultaten.

Gezonde sociale samenhang
Een paar interessante conclusies naar aanleiding van het onderzoek is onder andere dat 20% van de inwoners belangstelling heeft voor een Uithoornse multifunctionele ontmoetingsplek waar je koffie met elkaar kunt drinken, waar je een hapje kunt krijgen, waar iets te doen is voor kinderen en waar spel- en sport activiteiten mogelijk zijn. De Uithoornse inwoners hebben relatief meer (ten opzichte van andere gemeenten) professionals nodig om mensen uit de buurt om hulp te vragen: de informele zorg moet nog op gang komen in Uithoorn.

Eén op de drie inwoners doet iets voor een ander, toch een mooie indicatie dat Uithoorn een gezonde sociale samenhang kent. 73% kent haar buurtbewoners en 60% voelt zich met de buurt verbonden, terwijl ruim 80% haar buurtbewoners vertrouwt: een positief beeld! In ruime mate maken inwoners gebruik van het veelzijdige activiteitenaanbod in de buurt en in Uithoorn: toch zijn ook veel activiteiten of voorzieningen nog te weinig vindbaar of bekend.

Vervolgstappen
Samen met de gemeente gaan de onderzoekers aan de slag om met belangstellende inwoners te bezien wat Uithoorn nodig heeft.  Om met inwoners een vervolg te geven aan de resultaten van het onderzoek komen er een tweetal bijeenkomsten op 30 januari om 19.00 uur in de Bilderdijkhof. Aanmelden kan via info@uithoornvoorelkaar.nu. Om met inwoners door te praten over de multifunctionele ontmoetingsplek hebben de onderzoekers samen met de gemeente het voornemen om alle belangstellenden begin 2018 uit te nodigen.