Clientenraad verbaast en teleurgesteld in Hofpoortziekenhuis

 

De Ronde Venen – De laatste weken leest u regelmatig berichten in deze krant en op onze site over de gang van zaken inzake de dreigende sluiting van het Hofpoortziekenhuis in Woerden. Ook vorige week plaatste onze redactie een persbericht van het ziekenhuis. Dit bericht viel duidelijk verkeerd bij de clientenraad die weer reageerde met het volgende bericht: “ Met teleurstelling en verbazing heeft de Cliëntenraad kennis genomen van 8 december jl. door het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis uitgegeven persbericht. Met teleurstelling omdat u na de stelling: “Goede zorg dichtbij is het uitgangspunt”, niet aangeeft op welke punten uw plan totaal verschilt met het door ons voorgestelde alternatief. Hiermee wekt u de suggestie dat er geen sprake is van grote verschillen en die zijn er wel degelijk. In uw plan verdwijnen de klinische functies uit Woerden, gaan de operatiekamers dicht en verdwijnt de zorgvuldig opgebouwde en uitstekend functionerende verloskundige afdeling uit Woerden. Dat is zorg dichtbij!

was getekend. E.A.A.M. Vink – Aarsen, wnd. Voorzitter. Tevens was hierbij een vertrouwelijk schrijven gevoegd. Deze kunt u woensdag 17 december lezen in de Nieuwe Meerbode