ChristenUnie-SGP wil analyse dossier Grondtransporten

De Ronde Venen – Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdagavond  heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend om nieuw beleid te maken over het verlenen van vergunningen voor zogenaamde aanlegwerken. Dit naar aanleiding van de voortdurende discussie over de grondtransporten in Wilnis.

De afgelopen maanden heeft men het in de gemeenteraad regelmatig gehad over de grondtransporten in Wilnis en de gevolgen daarvan in de vorm van schade aan wegen, hoge kosten voor ambtelijke inzet en mogelijk op lange termijn milieuschade. “De kosten voor de gemeente lopen al in de tonnen, waar ze dan welgeteld € 128,00 leges voor hebben ontvangen. En omdat onvoldoende duidelijk is wat er precies mee afgevoerd is in de grond, weten we ook niet wat er in de toekomst bijvoorbeeld via grond- en slootwater nog aan vervuiling boven water komt. Want de controle is wat ons betreft toch vooral een papieren tijger. De gemeente heeft ook geen grip op dit project, want kennelijk zijn we niet in staat om er paal en perk aan te stellen.”

Fouten

“Fouten maken mag, maar dan moeten we er wel wat van leren”, aldus Wim Stam (fractievoorzitter). “Daarom is dit wat ons betreft een gevalletje eens maar nooit weer.”

De ChristenUnie-SGP vindt dat ze hier zo snel mogelijk lessen uit moeten trekken en beleid moeten ontwikkelen hoe ze met dit soort vergunningsaanvragen om gaan om de genoemde schade in kosten en milieu in de toekomst te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat de gemeente weer in de regiestoel komt te zitten in plaats van de ondernemer die, naar het idee van de ChristenUnie-SGP, langs de grenzen van de regels heen scheert.

Waarom nu? “Eigenlijk had dit maanden geleden al moeten gebeuren, want morgen kan er opnieuw zo’n aanvraag liggen en dan zijn we mogelijk al te laat. Daarom is er wat ons betreft ook haast geboden, hoe eerder de analyse is gemaakt en de lessen zijn getrokken, hoe beter.”

Er is om die reden, samen met een aantal andere fracties, in de raad van 28 mei jl. een motie ingediend, die het college de opdracht geeft om zo spoedig mogelijk een grondige analyse van dit dossier uit te voeren, de valkuilen in en lessen uit dit dossier inzichtelijk te maken ter lering voor de toekomst, een concrete beleidsnotitie op te stellen ten aanzien van vergunningsverlening aanlegwerken en een dergelijke beleidsnotitie voor het eind van 2019 aan de raad voor te leggen.

De motie is vrijwel unaniem aangenomen en de fracties hopen hiermee voor de toekomst dergelijke situaties te kunnen voorkomen of in ieder geval beter beheersbaar te maken.