CDA voor rookvrije ‘speelplekken’ in wijken

De Ronde Venen – Speelplekken in de wijken zijn fantastische ontmoetingsplekken voor jong en oud, als je elkaar kent zorgt dat voor een fijne wijk om in te wonen. Voor CDA De Ronde Venen een belangrijk onderwerp. Het is fijn om te weten dat buren er voor elkaar zijn, voor ouderen om een boodschapje te doen of voor kinderen om een oogje in het zeil te houden.

Voor jong en oud

Leuk is dat er tegenwoordig niet alleen speeltoestellen zijn voor kinderen, maar dat er ook allerlei fitness apparaten zijn voor ouderen. Een prima mix dus voor de speelplek van 2019. Uiteraard met gezellige bankjes waar je even kunt zitten om uit te rusten of gewoon om je kinderen in de gaten te houden. Voor het CDA is het belangrijk dat er goed naar de bestaande speelplekken wordt gekeken. Simone Borgstede legt uit: “Juist ook in de nieuwe wijken in onze gemeente is er een kans om dit soort speelplekken te maken. Maar ook in andere wijken is het belangrijk om aandacht te geven aan het onderhoud en vernieuwing van de speelplekken. Jarenlang zijn deze plekken een beetje verwaarloosd, door ze nieuw leven in te blazen zorgen we gelijk dat kinderen en ouderen meer bewegen. En dat dat goed is weten we allemaal.” Borgstede gaat verder: “Het is belangrijk dat inwoners niet passief afwachten wat de gemeente in hun wijk doet. Door zelf actief te zijn, kunnen de inwoners hun wensen duidelijk kenbaar maken en veel meer in hun buurt proberen te bereiken.”

Rookvrij

“Als je buiten bent op zo’n speel- en ontmoetingsplek dan hoort daar een rookvrije, buitenlucht bij. Geen sigaretten waar kinderen zich aan kunnen branden, of die ze in hun mond kunnen stoppen. Alleen maar frisse lucht om in te ademen. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan een gezond voorbeeld zien, zodat de kans kleiner is dat ze later ook gaan roken. Komende maand praten we in de gemeenteraad onder andere over de woonvisie. Het CDA zal nadrukkelijk aandacht vragen voor het implementeren van generatie-proof speelplekken bij nieuw te realiseren woningbouw. Dit past helemaal bij de nieuw in te voeren Omgevingswet, waar niet alleen naar bouwen van woningen wordt gekeken maar ook naar wat voor soort wijk men bouwt en wat er allemaal voor voorzieningen passen in de wijk. Natuurlijk moet er ook serieus gekeken worden naar de speelplekken in de al langer bestaande wijken. Wellicht past dat goed bij het houden van een zogeheten wijkschouw”, besluit Borgstede.

Inmiddels heeft Borgstede namens het CDA vragen gesteld hoe alle speelplekken zo snel mogelijk rookvrij gemaakt kunnen worden. “Eigenlijk zou iedereen daaraan uit zichzelf kunnen bijdragen, maar dat blijkt helaas nog niet vanzelfsprekend.”