Bomen weg voor HOV en nieuwe Kasteleinweg

Aalsmeer – Langs de Burgemeester Kasteleinweg, tussen de Ophelialaan en de Mensinglaan, worden momenteel bomen gekapt ter voorbereiding op de aanleg van de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding en de herinrichting van de oude N201.

Afgelopen zomer heeft Dura Vermeer een vergunning aangevraagd om 31 waardevolle bomen te mogen kappen. Inwoners van Aalsmeer kwamen in verweer tegen deze kaalslag en gelukkig dacht het college er ook zo over. Dit kon wel iets minder drastisch. 

De vergunning werd ingetrokken en hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe vergunningen aangevraagd voor totaal 29 bomen. Eén voor 17 bomen die voor de aanleg van de weg echt weg moeten en een vergunning voor de kap van 12 bomen. Deze laatste vergunning heeft de gemeente verleend onder de voorwaarde dat deze bomen alleen gekapt mogen worden als het echt niet anders kan.

Begin februari werd de aanvang van de kapwerkzaamheden aangekondigd en slechts een paar dagen later zijn de zagen ter hand genomen. Nog voor het broedseizoen wil Dura Vermeer deze ‘klus’ geklaard hebben.

Vervolgens wordt medio dit jaar aangevangen met de aanleg van de nieuwe HOV-verbinding en het opnieuw inrichten tot tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer op de Kasteleinweg. De verwachting is dat de weg eind 2021 in gebruik genomen kan worden.

Met nieuw groen overigens. Naast de nieuwe inrichting van de weg heeft de gemeente namelijk ook een groenplan gemaakt. In dit plan staat dat er na de aanleg van de weg ruim 175 bomen worden geplant.