Bijeenkomst over plan Westeinderhage

Kudelstaart – De gemeente organiseert samen met Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers een participatiebijeenkomst over Westeinderhage. De gemeente heeft met dit bedrijf een intentieovereenkomst gesloten om te gaan onderzoeken of Westeinderhage ontwikkeld kan worden tot een woningbouwlocatie. Bij het onderzoek horen ook stedenbouwkundige en verkeerskundige verkenningen. Een belangrijk aspect van het haalbaarheidsonderzoek is ook een participatietraject waarbij omwonenden en belangstellenden om hun inbreng wordt gevraagd over Westeinderhage als woningbouwlocatie.

Van kassen en weiland naar woongebied

Het gebied Westeinderhage is circa 8 hectare groot en ligt tussen de Herenweg en de Bilderdammerweg. In het verleden hebben er tuinbouwkassen gestaan. Na sloop hiervan is het gebied nu grotendeels in gebruik als weiland. Al in 2002 zijn er door vastgoedonderneming Phanos plannen ontwikkeld om in dit gebied woningbouw te ontwikkelen. Na het faillissement van Phanos in 2012 en de vastgoedcrisis is Westeinderhage als woningbouwlocatie tijdelijk buiten beeld geraakt

Neem smartphone of tablet mee

De interactieve bijeenkomst (neem smartphone/tablet met Wifi mee) vindt plaats op maandag 3 april van 19.30 tot 21.00 uur in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg 239.